Disproporce dimenzí vyplní prostor Galerie Smečky

Praha - Galerie Smečky představuje komorní výstavou průřez tvorby sochaře Aleše Veselého v expozici Disproporce dimenzí – fragmenty záznamů. Jde ale jen o autorova menší díla. Většina jeho soch se do výstavní síně nevešla. Svými rozměry se vymykají obvyklým měřítkům. Jedná se o výběr z objektů, modelů a kreseb vytvořených během několika posledních desítek let.

Sochy Aleše Veselého mají většinou obří velikost. Na výstavu se proto vešly jenom objekty, které byly limitované rozměrem galerie dva krát dva metry. Jeho sochy mají často podobu mechanismů, bran anebo monumentálních objektů. „Od začátku mě bavilo dělat na velkých věcech. Když jsem o sochách ještě ani neuvažoval v dobách studií, spíš o malbě, tak jsem měl vždycky před očima velké věci, velké obrazy a fresky,“ říká. Největším objektem v ateliéru Aleše Veselého je socha nazvaná Vstup do zákona. Váží 16 tun a na výšku měří 6 metrů, přes svoji objemnost se s ní dá pohybovat.

Aleš Veselý vytváří objekty z nalezených předmětů, které poté různě skládá a upravuje. Jeho díla jsou pak zajímavou syntézou různě tvarovaného dřeva, kovů, kamenů i části strojů. V poslední době ho například baví vesmírné objekty se zakřivenými zrcadly, která mění realitu k nepoznání.

Zajímá ho, zda to, co vidíme, je ta realita nebo to není klam zrovna tak, jako dojde ke klamu a k jiné realitě jenom tím, když ohne třeba zrcadlo. Tento neobyčejně bohatý myšlenkový svět jednoho z našich autorů druhé poloviny 20. století, je skrze jeho díla znám i ve světě. Jeho sochy vystavuje jak Národní galerie, tak třeba Guggenheimovo muzeum v New Yorku. Některé jeho projekty jsou tak náročné, že zatím zůstávají jenom v nákresech.