Divadlo Continuo ukazuje jizvy Rábínu

Malovice – Divadlo Continuo už více než deset let připravuje každé léto mezinárodní divadelní projekt určený pro specifický nedivadelní prostor v okolí Malovic. Po deseti Kratochvíleních, dvou projektech na hrázi rybníka Otrhanec v Malovicích se Continuo loni přemístilo do vlaku a krajiny mezi Netolicemi a Malovicemi. Letos připravilo exteriérový projekt Jizvy na kameni, inscenaci mohou diváci vidět od 12. do 18. srpna v prostorách rozsáhlého zemědělského statku Rábín u Netolic.

Letošní letní projekt se uskuteční na místě, které v sobě skrývá jizvy historie 20. století. „Jsou to jizvy, které jsou nezhojené a které bolí. Jen jsou zakryté pod životem fasád na vesnicích. Aby se odkryli, musíte vstoupit do vrat a mluvit s lidmi,“ říká Pavel Šťourač, zakladatel divadla Continuo.

Původně renesanční dvůr Rabín dosáhl rozkvětu na konci 19. století, kdy ho převzal rod Schwarzenbergů. Dobu první republiky vystřídala nacistická okupace, partyzánské boje, osvobození, krátké období poválečné svobody, komunistický puč, násilná kolektivizace a totální zdevastování místa bolševickými hospodáři, které je patrné až do dnešních dnů.

Video Rozhovor s Jakubem Vedralem
video

Rozhovor s Jakubem Vedralem

Rozhovor s Jakubem Vedralem

UK 12.8.10

Reportáž Ivy Němcové

Inspirací pro projekt se staly osudy lidí, kteří v této lokalitě žili a pracovali. Inscenace vznikala, stejně jako loňský projekt Krajina na znamení, zejména z materiálů posbíraných při rozhovorech s pamětníky žijícími v minulosti na statku Rábín nebo v jeho bezprostředním okolí. Představení se uskuteční na několika místech rozlehlého statku a diváci tak budou moci postupně rozkrývat rány místa prahnoucí po vyčištění, uvádí Divadlo Continuo.

Diváci tak postupně projdou spolu s herci dvůr, sýpku i chladící box. Výtvarně povedenou scénu doplňuje živá hudba. „Inspirovaly nás gruzínské polyfonními zpěvy, jsou to tradiční písně o Gruzíncích o jejich historii. Cítím tam paralelu právě s minulostí tohoto místa,“ prozradila autorka hudby Lianca Pandolfiniová.

Projekt připravuje společně se souborem divadla dvacet mladých umělců – performerů, tanečníků, herců výtvarníků a muzikantů z Česka, Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Francie, Itálie, Chorvatska a dalších evropských zemí. Součástí projektu je i konference. Zaměřená na význam živé paměti, na to jak ji vyhledávat, dokumentovat a především jak ji transformovat v uměleckou výpověď.