Brněnský surrealismus zaujal i New York Times

Brno - Velký mezinárodní ohlas vyvolala výstava o surrealismu v grafickém designu, která je součástí aktuálního brněnského bienále. Zřejmě ji čekají reprízy v zahraničí. Kromě odborných periodik referovaly o výstavě Cosi tísnivého: Surrealismus a grafický design také velké světové deníky, například The New York Times na svých internetových stránkách a Frankfurter Allgemeine Zeitung v tištěném vydání. „V poslední době se na výstavu ptají ze zahraničí, uvažují o jejím uvedení, zatím je vše věcí jednání,“ potvrdila mluvčí pořádající Moravské galerie Lenka Vodičková.

Zájem zahraničního tisku je pro Moravskou galerii radostnou událostí, která se neopakuje příliš často. Galeristé si hodně váží například zájmu Frankfurter Allgemeine Zeitung. Německý tisk se podle nich věnuje výstavám, které se konají v Česku, pouze výjimečně.

Článek publikovaný na webu NYT upozornil například na to, že surrealismus v Československu zapustil stálé kořeny. "Surrealismus se stal trvalou součástí české kultury - v Česku a na Slovensku stále působí surrealistická skupina - a tvůrci plakátů v 60. letech vytvořili pod vlivem surrealistického umění mnoho pozoruhodně svobodných a experimentálních grafických děl," uvedl v NYT Rick Poynor, významný britský kurátor a publicista, který výstavu pro Mezinárodní bienále grafického designu připravil.

Poynor zařadil mezi 250 exponátů výstavy řadu českých plakátů, knižních obálek a dalších výtvarných prací. Jejich autory jsou například Jindřich Štyrský, Karel Teige, Karel Teissig, Toyen, Jan Švankmajer nebo Eva Švankmajerová. V kolekci je také současná světová špička grafického designu včetně například Stefana Sagmeistera.

Exponáty jsou rozčleněny do sedmi tematických celků, které objasňují principy surrealistického tvůrčího myšlení. Název výstavy Cosi tísnivého je odvozen od stejnojmenného textu zakladatele psychoanalytické školy Sigmunda Freuda. Surrealisté podobně jako Freud věřili, že duševní pohnutky se nejjasněji projevují v oblasti nevědomí.

"Výjevy z této skryté oblasti představují sny, a proto nám surrealistické umění opakovaně předkládá pozoruhodné obrazy, které se zrodily v krajinách imaginace. Tento aspekt surrealismu nejvíce ovlivnil pozdější generace grafických umělců," napsal Poynor v katalogu k výstavě. Expozice podle něj dokazuje to, že i grafický design může zprostředkovat setkání s podivnými, fantaskními a tísnivými motivy a znovuobjevovat smysl pro záhady a okouzlení. Expozice v Pražákově paláci potrvá do 24. října.