Ludvík Kundera byl maršálkem duchovní šlechty moravské

Praha - Kulturní svět želí odchodu překladatele, básníka, dramatika, prozaika i výtvarníka Ludvíka Kundery. Zemřel 17. srpna po krátké nemoci ve věku 90 let. Dalo by se říct, že česká kultura s jeho odchodem ztratila posledního svědka poválečné umělecké avantgardy. Jeho tvůrčí duše měla široký záběr a oprávněně byl považován za tzv. renesančního člověka. Přes různé zákazy, kterých se mu za normalizace dostalo požehnaně, pracoval intenzivně a zanechal po sobě rozsáhlé osobitě tvůrčí dílo. Na tuto zajímavou osobnost zavzpomínal pro ČT24 i dramatik a spisovatel Milan Uhde.

„Ludvík Kundera byl synem avantgardy. Pro něho bylo zákonem – neopakovat se. Stále se pokoušel něco objevovat, nově formulovat, hledat nové výrazy, nová spojení, pojmenovávání. On byl novátorskou touhou přímo posedlý, a tomu se říká touha básníka,“ upozornil na hlavní rysy Kunderovy osobnosti Milan Uhde.

Pokud se propagace Halasovy poezie týká, upřesnil Uhde, že oba básníky spojovala touha po svobodě, neboť svoboda je základem pro novátorskou tvorbu. „Proti rigidnímu pojetí literatury za komunistického režimu se svorně postavili Halas i jeho dědic Ludvík Kundera, což pro Kunderu skončilo zákazem činnosti a velikým existenčním ohrožením, kterému byla celá jeho rodina v 70. a 80. letech vystavena.“

Milan Uhde dále upozornil na jeho nezpochybnitelný vliv na moravský umělecký svět. „Jeho vliv byl skutečně velký. Jeden náš společný přítel, který je polonista, Kunderu označil za maršálka duchovní šlechty moravské. Já bych řekl, že toto přirovnání je dosti výstižné. On toto postavení skutečně měl. Ale je potřeba vyzdvihnout, že jeho vliv se neomezoval jen na Moravu, on byl evropská osobnost v tom nejširším smyslu slova.“

Uhde v závěru rozhovoru upozornil na to, že bratranci Milan i Ludvík měli mezi sebou nesmírně pěkné přátelské poměry již od počátků. „Starší Ludvík svého asi o devět let mladšího bratrance Milana uváděl do literatury a tyto vazby vytrvaly až do posledních dnů. Ale vzhledem ke zdravotnímu stavu Milana Kundery, který již před několika lety velmi omezil cestování, si myslím, že na pohřeb svého bratrance jen stěží přijede,“ uzavřel Milan Uhde.