Villa del Principe v Janově znovu ožívá ve své kráse

Janov - Villa del Principe, kterou v severoitalském Janově postavil italský admirál Andrea Doria (1466-1560) a která až do roku 1997 upadla do zapomnění, znovu ožívá svou krásou díky restauračním pracím a výstavě o mistrovském díle italského malíře Caravaggia. Vila je sevřená mezi dálnicí, která jí odřízla přístup k přístavu, a budovami postavenými ve starých zahradách. Střecha ještě nese stopy po bombardování ze druhé světové války a na fasádách jsou praskliny. Zakladatel vily Andrea Doria zahájil stavbu V roce 1529 Letní rezidenci tvoří 15 místnostmi ve dvou podlažích. Budova je obrácena k moři a v prvním patře má rozlehlou lodžii nazvanou Lodžie hrdinů podle fresek, které znázorňují 12 válečníků z rodu Doria.

„Vila byla pro veřejnost otevřena v roce 1997 a každý rok zahajujeme nové restaurační práce, abychom vrátili lesk jak stavbě, tak zahradám,“ říká historička umění Laura Sciovéová.

Andrea Doria jako významný vojevůdce a námořník z doby Janovské republiky založil slavný rod, který se v roce 1671 sňatkem spojil s římskou rodinou Pamphilj. Jejich potomci vilu vlastní dodnes. Jako muž podezíravé povahy dokázal Doria lavírovat mezi Františkem I. a Karlem V. a dožil se 96 let, na tehdejší dobu mimořádného věku. 

Během staletí vila utrpěla škody: za válek ji zasáhlo bombardování a z jejích zahrad ukrajovaly nové stavby a silnice. Ze zahrady proti vstupnímu schodišti se dokonce jeden čas stalo letní kino.

Teprve v roce 1997 se rodina Doria-Pamphilj rozhodla své unikátní dědictví obnovit: letní kino ustoupilo zahradě v italském stylu, fresky byly restaurovány. V rámci této obnovy zde vznikla také výstava nazvaná Caravaggio a útěk.

Až do 26. září vévodí jednomu ze sálů vily jedno z Caravaggiových mistrovských děl, Odpočinek na cestě do Egypta. Předpokládá se, že sem byl malíř pozván v roce 1605.

„Tento obraz Caravaggio (pravým jménem Michelangelo Merisi, 1571-1610) namaloval v letech 1595-1596, když mu bylo 24 let. Rodina Doria Pamphilj jej v roce 1650 získala s dalším obrazem za směšnou částku 90 stříbrných. Obraz jsme sem umístili v době, kdy si připomínáme 400. výročí umělcovy smrti, abychom obrátili pozornost k vile, o jejíž existenci mnoho Janovanů nemá ani zdání,“ vysvětluje Sciovéová.

Návštěvníci, kteří sem přijdou podívat se na slavný obraz, tak mohou zároveň obdivovat poklady vily. A je toho skutečně mnoho: nábytek z ebenu a slonoviny, monumentální krby z carrarského bílého a promontorijského černého mramoru, vzácné gobelíny i obrazy mistrů jako jsou Bronzino, Sebastiano del Piombo, Rubens či Tizian.

Villa del Principe
Villa del Principe
Více fotek
  • Villa del Principe zdroj: Villa del Principe http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1891/189083.jpg
  • Caravaggio / Odpočinek na cestě do Egypta - detail zdroj: Villa del Principe http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1891/189080.jpg
  • Villa del Principe zdroj: Villa del Principe http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1891/189086.jpg