Z Týnského chrámu zmizel Škréta. Objeví se až v listopadu na Hradě

Praha - V bílých rukavičkách dnes restaurátoři z hlavního oltáře Týnského chrámu na Staroměstském náměstí sundali velký obraz od barokního umělce Karla Škréty Nanebevzetí Panny Marie, oltářní nástavec a další menší Škrétovy obrazy. Převezou je do ateliéru, kde je upraví a připraví na rozsáhlou výstavu. Ta od listopadu představí v Jízdárně Pražského hradu a ve Valdštejnské jízdárně více než 400 exponátů, převážně maleb Škréty a malířů, které ovlivnil.

Do rukou restauratérů se obrazy naposledy dostaly před čtyřiceti lety. Nebylo tedy až do sejmutí z oltáře jasné, v jakém jsou stavu. Restaurátoři dnes plátno opatrně sundali z dřevěné konstrukce, která ho drží napnuté, a navinuli na válec, aby ho mohli k další práci přemístit do ateliéru.

„Horní nástavec je ve špatném stavu kvůli slunci, které prochází okny za hlavním oltářem,“ prozradil vedoucí restaurátorů Petr Kuthan, na co se jejich práce určitě zaměří. Poškození je prý vidět na přelepu papíru - jedná se o takzvaný kloboukový hedvábný papír. „Je sluncem úplně spálený a drobí se, při návratu obrazu na místo musíme udělat opatření, které tomu zabrání,“ doplnil Kuthan.


Obraz Nanebevzetí Panny Marie o rozměrech 437 na 265 centimetrů byl prvním, který Škréta pro Týnský chrám namaloval, pravděpodobně v roce 1649. „Ten obraz je velmi dramatický, přispívají k tomu výrazy a postoje postav i barevná škála,“ řekl ČTK Vít Vlnas z Národní galerie, který má přípravu výstavy na starosti.

Nanebevzetí je rozděleno na dvě sféry - pozemskou a nebeskou. Na spodní části obrazu, na zemi, lze vidět apoštoly seskupené kolem prázdného hrobu Panny Marie. „Někteří vyjadřují údiv, jiní zvědavě nahlížejí do hrobu, další si pak všímají scény na nebesích, kam Pannu Marii andělé vynášejí,“ popisuje malbu Vlnas. K velkému oltářnímu obrazu patří i nástavec - horní část obrazu umístěná na vrchní část oltáře. Je na ní znázorněna svatá trojice, která přijímá Pannu Marii na nebesa.


Restaurátoři nyní mají zhruba dva měsíce na práci, výstava začne v listopadu. Kromě titulního plátna se na ní objeví také dvě malby z bočních oltářů - Zvěstování Panny Marie (1665) a Svaté rodiny (1664). Obrazy doplní dva nástavce (menší obrazy nad oltáři) nazvané Bůh otec a Nejsvětější trojice.

Po výstavě se obrazy na své místo vrátí. Do té doby je nahradí fotografické reprodukce na plátně.