Vůně uhlí opět v Dole Michal

Ostrava – Hornickou historii Ostravy odráží obnovená výstava ostravské Galerie výtvarného umění. Opět po roce ji mohou zhlédnout návštěvníci Dolu Michal v rámci prohlídky této industriální památky. Expozice Vůně uhlí stále v nás představuje umělecká díla se sociální tematikou, která se v první polovině 20. století objevovala v ostravském výtvarném umění nejčastěji. Téma hornictví se objevuje na plátnech i v kameni.

Zdroj: Galerie výtvarného umění v Ostravě

Malby a sochy zejména z meziválečného období regionálních autorů, kteří se nechali inspirovat specifickým životem na Ostravsku, zachycují horníky při práci, ale také panoramatické pohledy na město s jeho komíny a důlními šachtami. Ferdiš Duša, Vladimír Kristin, Vilém Wünsch nebo Helena Salichová patří k malířům, kteří svůj život prožili na Ostravsku a ztvárnili jej na svých obrazech. Sochy z období 20. a 30. let minulého století na výstavě reprezentují například Augustin Handzel nebo Jinřich Wielgus.

„Hornictví, byť už těžební věže byly zavřeny, stále nějakým způsobem v našich srdcích pokračuje a je pro výtvarné umění v Ostravě naprosto signifikantní. Proto jsme se rozhodli oživit tuto výstavu a nabídnout skvělá díla, která máme ve svých sbírkách, široké veřejnosti,“ vysvětlila kurátorka výstavy Gabriela Pelikánová.

Ve 20. letech bylo životní klima na Ostravsku zcela specifické, sociální a dějinná situace, která zde vládla, se pochopitelně odrazila i ve výtvarném umění. Na plátnech a v kameni jsou naturalisticky obnaženou formou zachycováni havíři v nejrůznějších situacích a jejich práce je prezentována nejen jako bezbřehá dřina, ale i poslání. Tematicky stranou však nezůstává ani běžný život havířů a jejich rodin a v neposlední řadě i město Ostrava, které se lidem, v něm žijícím, stalo láskou i osudem, píše Pelikánová v doprovodném textu k expozici.

Výstava v prvním patře administrativní budovy Dolu Michal trvá do 17. října.

Jindřich Wielgus /  Horník s kvádrem
Jindřich Wielgus / Horník s kvádrem