Vůně uhlí opět v Dole Michal

Ostrava – Hornickou historii Ostravy odráží obnovená výstava ostravské Galerie výtvarného umění. Opět po roce ji mohou zhlédnout návštěvníci Dolu Michal v rámci prohlídky této industriální památky. Expozice Vůně uhlí stále v nás představuje umělecká díla se sociální tematikou, která se v první polovině 20. století objevovala v ostravském výtvarném umění nejčastěji. Téma hornictví se objevuje na plátnech i v kameni.

Zdroj: Galerie výtvarného umění v Ostravě

Malby a sochy zejména z meziválečného období regionálních autorů, kteří se nechali inspirovat specifickým životem na Ostravsku, zachycují horníky při práci, ale také panoramatické pohledy na město s jeho komíny a důlními šachtami. Ferdiš Duša, Vladimír Kristin, Vilém Wünsch nebo Helena Salichová patří k malířům, kteří svůj život prožili na Ostravsku a ztvárnili jej na svých obrazech. Sochy z období 20. a 30. let minulého století na výstavě reprezentují například Augustin Handzel nebo Jinřich Wielgus.

„Hornictví, byť už těžební věže byly zavřeny, stále nějakým způsobem v našich srdcích pokračuje a je pro výtvarné umění v Ostravě naprosto signifikantní. Proto jsme se rozhodli oživit tuto výstavu a nabídnout skvělá díla, která máme ve svých sbírkách, široké veřejnosti,“ vysvětlila kurátorka výstavy Gabriela Pelikánová.

Video Reportáž Evy Lankočí
video

Reportáž Evy Lankočí

Ve 20. letech bylo životní klima na Ostravsku zcela specifické, sociální a dějinná situace, která zde vládla, se pochopitelně odrazila i ve výtvarném umění. Na plátnech a v kameni jsou naturalisticky obnaženou formou zachycováni havíři v nejrůznějších situacích a jejich práce je prezentována nejen jako bezbřehá dřina, ale i poslání. Tematicky stranou však nezůstává ani běžný život havířů a jejich rodin a v neposlední řadě i město Ostrava, které se lidem, v něm žijícím, stalo láskou i osudem, píše Pelikánová v doprovodném textu k expozici.

Výstava v prvním patře administrativní budovy Dolu Michal trvá do 17. října.

Jindřich Wielgus /  Horník s kvádrem
Jindřich Wielgus / Horník s kvádrem