Zemřel průkopník neokonstruktivismu Hugo Demartini

Praha – Ve věku sedmdesáti devíti let zemřel sochař Hugo Demartini (* 11. července 1931), jedna z předních osobností českého sochařství. Svým dílem patří do tzv. české konstruktivistické školy, věnoval se převážně abstraktní geometrické tvorbě, v době normalizace mohl své práce vystavovat jen velmi omezeně. Dnes jsou jeho díla mimo jiné součástí sbírek Národní galerie. V roce 1990 byl jmenován profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze a byla mu udělena zlatá medaile Za zásluhy.

Demartini vedl ateliér na AVU do roku 1996, na akademii sochařství o čtyřicet let dříve vystudoval (1949-1954). Už na konci 50. let se mu podařilo vymanit z tehdy rozšířené a tendenční informelní malby. Zabýval se kresebně črtanými sakrálními reliéfy a papírovými kolážemi.

PŘIPOMEŇTE SI Huga Demartiniho v dokumentu Výtvarnické konfese

Následně vtlačoval nejrůznější předměty do ploch měkké hlíny, čímž vytvářel strukturované záznamy, které převáděl do negativu v sádře. Na památné výstavě Socha 1964 v Liberci vystavil „uvězněnou plastiku“: sochu uzavřel do další sochy – schránky ze svařovaných plechů, takže ji nemohl nikdo vidět.

Ještě na konci první poloviny 60. let se Demartini stal jedním z protagonistů neokonstruktivismu, hlásících se k programu nové přírody a nové citlivosti. Vyšel do krajiny, kde vytvářel landartové objekty i jednorázové akce, dnes zachycené pouze v dokumentacích. K velmi osobitým patří jeho prostorové kompozice z geometrických prvků náhodně vyhozených do vzduchu.

V pozdějších letech se vrací k formě koule, která se v jeho díle objevila koncem 50. let, a vznikají „Modely“, náhodné minimalistické kompozice geometrických útvarů, které jsou umístěny v plexisklových krabicích. Modely postupně vyústily do sádrového cyklu topografických „míst“, ještě prázdnějších, ale rozlehlejších reliéfů „ničeho“.

Demartini vystavoval především v zahraničí s okruhem konstruktivistických autorů, jako byl Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Jan Kubíček nebo Stanislav Kolíbal.

Hugo Demartini / Akce a proměna geometrické skladby - výstava v Topičově salonu (2008)
Hugo Demartini / Akce a proměna geometrické skladby - výstava v Topičově salonu (2008)
Více fotek
  • Hugo Demartini / Akce a proměna geometrické skladby - výstava v Topičově salonu (2008) zdroj: Topičův salon http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1949/194812.jpg
  • Hugo Demartini zdroj: ČT http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1949/194824.jpg
  • Nic na odiv…? zdroj: Josef Vomáčka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/379/37866.jpg
  • Hugo Demartini zdroj: Archiv Moravské galerie v Brně http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1949/194811.jpg