Jaroslav Dušek otevřel prostor ke spočinutí

Praha – Na Kampě stojí divadlo, které už roky čeká na svého člověka. Na toho, který mu opět vdechne život a občerství jeho unavenou duši. S energií a nasazením sobě vlastním se tohoto nelehkého úkolu ujal Jaroslav Dušek, jenž by se mohl označit za duchovního otce nového projektu s názvem DIVADLO KAMPA. Dříve Malé Nosticovo divadlo, pak Divadlo Čertovka opět mění jméno a nájemce, kterým je občanské sdružení Paralela, jež si umanulo vzkřísit k aktivnímu životu budovu, která stojí nepovšimnuta v centru hlavního města, uprostřed krásného parku.

„Cílem našeho projektu je, aby se v tomto prostoru zastavil čas. Kampa tomu odpovídá, je tu klid, stromy, chodí se sem pěšky. Chtěli bychom dopřát nám i divákům spočinutí (a pak už jen lehce umřít),“ řekl při zahájení vždy vtipný Jaroslav Dušek.

Jeho přání vytvořit prostor pro setkávání odpovídal i otevírací happening, který byl v režii aztéckých indiánů v čele se šamanem Xolotem. Shodou okolností dorazili do Čech v rámci ceromonie k podzimní rovnodennosti, kterou na Kampě pořádalo sdružení Nebe a Země.

Video Jaroslav Dušek vypráví o svém setkání se šamanem Xolotem
video

Jaroslav Dušek vypráví o svém setkání se šamanem Xolotem

Jaroslav Dušek vypráví o svém setkání se šamanem Xolotem

Divadlo-kampa-xolot-23.9.10

Divadlo Kampa obdrželo základní kámen

„Divadlo Kampa představuje klubovou divadelní scénu komorního charakteru, kreativní platformu pro uměleckou činnost a zajímavé autorské projekty. Specifikem našeho divadleního prostoru je úzká spolupráce s divákem a jeho zapojení do děje 'na scéně'. Návštěva v Divadle Kampa není pasivním receptivním zážitkem, spíš chce být inspirací a podnětem k povzbuzení individuální kreativity a schopnosti tvůrčího sebevyjádření svých návštěvníků. V Divadle Kampa nejsou návštěvníci v roli pasivních diváků, naopak se snadno stávají spolutvůrci a aktéry představení,“ upřesnila produkční Michaela Formanová.

Dramaturgie divadla se soutředila na autorská divadelní představení, diskuzní večery na zajímavá a aktuální témata, spolu s projekty kreativních uměleckých dílen pro širokou veřejnost. „Posláním Divadla Kampa je vytvářet produkční zázemí pro rozvoj kreativity, aktivně usilovat o zlepšování podmínek pro práci začínajících umělců, podporovat neobvyklé tvůrčí počiny a přibližovat nové umělecké trendy širší veřejnosti a divákům,“ upřesnila dále Formanová.

V programu divadla naleznete od září 2010:

Originální autorská představení mladých tvůrců,

Besedy věnované společensky aktuálním tématům / účast zajímavých osobností, možnost konfrontovat své názory, vyjádřit se k důležitým tématům dneška/

Dílny a semináře zaměřené na rozvoj kreativní tvorby / divadlo, práce s hlasem, tanec, hudba/

Čajovou školu o.s. Čajomír

0

Promítání autorských filmů

Dětská představení

Hudební školku pro nejmenší děti

Vzdělávací bloky a kreativní dílny

/workshopy tance, hlasového projevu či divadelní improvizace/

Divadlo Kampa / indiánský obřad
Divadlo Kampa / indiánský obřad
Více fotek
  • Divadlo Kampa / indiánský obřad autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1972/197136.jpg
  • Divadlo Kampa a Aztéci vzdali hold vodě autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1972/197140.jpg
  • V Divadle Kampa získal prostor pro školu čaje Čajomír autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1972/197135.jpg