Středy na AVU: Karel Císař / Modernologie

Veřejné přednášky cyklu Středy na AVU v zimním semestru 2010/2011 není tentokrát úzce tematicky zaměřený. Společný je jim především zájem o současné dění v českém a světovém umění; soustřeďují se na názory teoretiků umění mladé generace. Cyklus otevřela přednáška Karla Císaře na téma Modernologie – umění po postmoderním umění. Sledovat ji bylo možné i v přímém přenosu na webu ČT24, záznam lze přehrát v tomto článku nebo v archivu iVysílání.

Byl-li pro umění devadesátých let 20. století charakteristický „archivní impuls“, v jehož rámci se umělci pokoušeli zpřítomnit a zpřístupnit zapadlé či potlačené oblasti kulturní minulosti, v současnosti můžeme mluvit přímo o „historiografickém obratu“. Zvláštní místo v této tendenci zastávají umělci, kteří se ve své práci věnují výzkumu modernity. Teoretické implikace „historiografickém obratu“ přednáška sledovala od přehlídky documenta XII přes 5. berlínské bienále až k vybraným pozicím současného českého umění.

KAREL CÍSAŘ (* 1972) působí ve Filozofickém ústavu AV ČR. V letech 2001-2008 přednášel filozofii na Akademii výtvarných umění v Praze a od roku 2008 je odborným asistentem pro obor estetika a teorie umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Mimo jiné je autorem knih Co je to fotografie? (Herrmann a Synové, 2004), Markéta Othová (Walther König, 2010), Věci, o kterých s nikým nemluvím (Agite, 2010) a kurátorem výstav Vzpomínky na budoucnost, Galerie Václava Špály, 2009, Any-instant-whatever, Bunkier Sztuki, Krakov, 2009 a 50% Grey, MoCP, Chicago, 2010.

Video Středy na AVU - Karel Císař: Modernologie
video

Středy na AVU - Karel Císař: Modernologie

Pozvánka na přednášky podzimního cyklu:

Další Středa na AVU (10. 11.) bude věnována prezentaci finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého. V následujících přednáškách ukáže publicistka Karolína Jirkalová svůj pohled na současnou českou architekturu (24. 11.), kterou kontinuálně sleduje jako redaktorka časopisu Art & Antiques. A nakonec promluví o koncepci části výstavy Manifesta 8 její kurátoři Zbyněk Baladrán a Vít Havránek (8. 12.).

Středy na AVU / podzim 2010
Středy na AVU / podzim 2010