O čem mluví Laozi

Praha - Texty čínského filozofa Lao-c' přeložil Oldřich Král, významný sinolog a čerstvý laureát Státní ceny za překladatelské dílo, poprvé na přelomu 60. a 70. let minulého století. V novém překladu a jiném pohledu vychází staré čínské texty v bibliofilském nákladu jako druhý svazek edice Český Laozi, kterou vydává Galerie Zdeněk Sklenář. Bibliofilie obsahují vždy jen jednu, ale pokaždé jinou malbu Jana Merty. Vidět je pohromadě i spolu s texty je možné do 27. listopadu ve Sklenářově galerii na výstavě uspořádané u příležitosti osmdesátých narozenin Oldřicha Krále.

Nový překlad byl pro Oldřicha Krále velkou výzvou. Podařilo se mu osvobodit od svého stávajícího překladu, na starý čínský text se podívat znovu a jinak a najít důvod mnohé vyjádřit nově. „Jak Lao-c' mluví, je stejně důležité jako to, o čem mluví,“ tvrdí Král. Text k vydání intenzivně připravoval dva roky, protože „pronikání do ducha textu je dlouhodobá a krásná věc“.

Oldřich Král o překladu:

Překlad je jen mezní způsob čtení. A nikdy nemáme dočteno, nikdy nemůžeme opakovat naše čtení a ani překlad se nedá nikdy opakovat, alespoň já to nedovedu. (…) V prvním překladu jsem byl poplatný konvenci ne starého mistra, ale překladatelů. Teď jsem to vzal jak výzvu a dotáhl jsem ho dál. Například jsem zrušil berličky lámaných „veršů“ a spoléhal jsem se na vnitřní rytmus textu samotného.

Video Rozhovor s Oldřichem Králem
video

Rozhovor s Oldřichem Králem

Podle legendy měl Lao-c' při narození bílé vlasy, protože ho matka nosila dlouho pod srdcem. Čínská tradice jeho život umisťuje do šestého století před naším letopočtem, moderní školy ho posunují do čtvrtého století před naším letopočtem, případně jej považuje za kompilát několika postav. Jeho moudrost prý pramení z mnoha knih, o které pečoval v archivu dynastie Čou.

Lao-c' je jednou z nejvýraznějších postav čínské filozofie. „Dva tisíce pět set let probouzí lidstvo nejen k uměřenosti jednání, ale poskytuje i návod, jak se chovat,“ upozornil galerista Zdeněk Sklenář. Oldřich Král doplnil: „Některé výklady starého mistra poukazují na to, že jeho text nebyl kdysi tak mystický, tak duchaplný, ale že to byl text návodový, určený pro vladaře, kterými se snaží určitým způsobem manipulovat.“

Z moudrostí Lao-c'

Kdo rozumí druhým, je moudrý, kdo rozumí sobě, je osvícený.

0

Co chceme utáhnout, musil předtím někdo roztáhnout. Co chceme zeslabit, musil předtím někdo posílit.

Šálek a podšálek

Texty filozofa Lao-c' byly výzvou i pro malíře Jana Mertu. Věděl, že není možné, aby ho „jen ilustroval“. Texty doplnil jednoduchými barevnými liniemi znázorňujícími pohyb hrníčku a podšálku. Když se jednotlivé obrázky dají do řady vedle sebe, vytvářejí příběh padajících předmětů, které se spolu sváří a klesají ke dnu, aby se nakonec opět zvedly a osvobodily se od sebe. Svým tvarem připomínají čínskou kaligrafii, což podle Merty nebyl záměr, ale náhoda.

„Důležitá pro mě byla určitá nejednoznačnost textu. Je i dneska živý především proto, že není dogmatický,“ domnívá se. Jeho výtvarný doprovod nového překladu vznikal několik měsíců. Výsledkem je omezený počet knih, z nichž každá má jednu, ale vždy jinou malbu akrylem na ručním papíře, které však spolu tvoří živý, neuzavřený celek. Tak vznikla myšlenka vydat k bibliofiliím i katalog těchto maleb a celou knihu vystavit.

V Galerii Zdeněk Sklenář je možné publikace také zakoupit. Exempláře s malbami stojí 25 200 korun, knihy opatřeny serigrafií lze pořídit za 5 500 korun.

Král texty čínského filozofa poprvé přeložil na přelomu 60. a 70. let 20. století, tehdy vyšly pod názvem Tao - texty staré Číny v roce 1971. V loňském roce vydal Zdeněk Sklenář knihu s názvem Laozi v grafické úpravě Lenky Jasanské. Stala se základem bibliofilské řady Český Laozi. Dnes představená bibliofilie je druhou v této edici. Zatímco loňská publikace vyšla ještě s původním upraveným Královým překladem, ta letošní obsahuje překlad zcela nový.