Jan Drda svou první knihu vydal v 17 letech

Praha - Český novinář, spisovatel a dramatik Jan Drda zemřel 28. listopadu 1970. Psal od mládí. Už od roku 1932 přispíval do novin a časopisů. Svoji románovou prvotinu Městečko na dlani vydal ve svých 25 letech. V letech 1937 až 1942 byl redaktorem Lidových novin. Po osvobození přesídlil do Svobodných novin, později do deníku Práce, aby se v roce 1948 vrátil do Lidových novin, tentokrát jako jejich šéfredaktor (do roku 1952). Drdovo nadání se projevilo nejvíce ve střední a drobné epice, v tvorbě dramatické a žurnalistické. Tam vynikl jeho pozorovací talent, smysl pro detail, sociální cítění a jazyková originalita.

Jan Drda vydal svou první knížku už v sedmácti letech. Napsal ji pod pseudonymem Áda Vlach a jmenovala se Cirkusák Vincek, pes Matyáš a opička Brunhilda. Na svá studia na Filosofické fakultě si vydělával psaním románků na pokračování do dámských časopisů. Janova sestra po maturitě na Učitelském ústavu se stala řeholní sestrou.

Drda je autorem knih např. Němá barikáda, Kuřák dýmky, České pohádky a dalších, ale napsal i Dětství soudruha Stalina – životopisná črta o Stalinově životě až do jeho 16 let.

Video Znáte je dobře?
video

Znáte je dobře?

Z jeho tvorby pro divadlo jsou dodnes oblíbené hry Hrátky s čertem, které byly zfilmovány či Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, hra která se dočkala několika televizních inscenací.

Z filmů, které vznikly na základě Drdových námětů a scénářů stojí jistě za zmínku Němá barikáda, Vyšší princip, Dařbuján a Pandrhola či Zlaté kapradí.

Jan Drda se narodil 4. dubna 1915 v Příbrami jako syn dělníka. V roce 1921 ztratil matku, která zemřela při porodu dalšího dítěte. Jeho otec se po rozpadu svého druhého manželství dal na pití a od dětí odešel. Jana a jeho sestru Marii pak vychovával dědeček. Jan se měl vyučit klempířem, ale jeho babička prosadila, aby studoval na klasickém gymnáziu v Příbrami, kde roku 1934 maturoval a začal studovat filologii na pražské Karlově univerzitě, studium však nedokončil.

Roku 1945 vstoupil do Komunistické strany Československa. Po Únoru 1948 zastával významné kulturní i politické funkce, mj. byl 1948 až 1960 poslancem Národního shromáždění a 1949 až 1956 předsedou Svazu československých spisovatelů. Patřil k organizátorům komunistického teroru zaměřeného proti nekomunistické inteligenci, prosazoval vylučování nekomunistických autorů ze svazu spisovatelů a u řady z nich též exemplární potrestání v podobě dlouhých vězení. V tomto ohledu se jeho zájmu těšili zejména katoličtí a ke katolicismu inklinující autoři jako Jan Čep, Jakub Deml, Jan Zahradníček, Václav Renč, Zdeněk Rotrekl a další.

Ovšem roku 1968 se odmítavě vyslovil k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, za což byl hned roku 1969 z šéfredaktorkého postu týdeníku Svět práce, který roku 1968 sám založil, vyhozen. Dne 25. srpna 1968 v Rudém právu vyšel v souvislosti s příchodem sovětských vojáků Drdův článek s názvem „Nezkřivte jim ani vlas, nedejte jim ani kapku vody“. Řada lidí se tímto poselstvím řídila a okupantům, kteří měli problémy se zásobováním, odmítala vodu dávat.

Jan Drda zemřel osamělý na zámku v Dobříši. Je pohřben na dobříšském hřbitově.