Katastrofa (na Václavském náměstí)

Patrně se nejedná o provokaci, protože podklady, které získala media o nově uvažované stavbě na křižovatce Opletalovy ulice a v titulku zmíněného Václavského náměstí, musely něco stát a opravdu vypadají jako vizualizace. Odborní úředníci na magistrátu, v těchto pro ně zajisté nelehkých dobách, návrh odmítají a označují jej za podvrh. Je tady však jedno doslova obří ale….

Klub Za starou Prahu získal kopii souhlasu s demolicí domu 1601-II, který stojí na místě, uvažovaném jako místo stavby budoucího skleněného paláce, v případě realizace nejvyšší budovy na celém náměstí (vyjma dominanty Národního muzea). Tato kopie byla vydána stejným odborem, který se dnes brání zveřejněným materiálům, už v červnu tohoto roku (!!!). 

Dobře zachovaný, elegantní palác z roku 1880, později v roce 1920 zmodernizovaný a zvýšený, nedávno ještě sídlo Státního zemědělského nakladatelství, redakce Zemědělských novin a odborného zemědělského tisku, součást logického komplexu zemědělských medií s rozsáhlou, dnes již zdemolovanou tiskárnou, stojí v cestě dalším developerským choutkám.

Přesto, že dům sám je jedním z nejkvalitnějších architektonických celků horní poloviny chráněného Václavského náměstí, přesto, že Národní památkový ústav demolici domu zcela jednoznačně vyloučil, přesto, že dům je v naprosto dobrém stavu i z hlediska statiků, přesto, že dům je součástí památkové rezervace, jež je součástí území pod ochranou UNESCA., přesto, že má dodnes užívané a funkční původní elegantní interiéry z první poloviny minulého století.

Václavské náměstí má v tuto chvíli 58 domů, z nichž je přímo chráněno jako kulturní památka 18 objektů. Ostatní jsou pod ochranou statutu Pražské památkové rezervace. Přes veškerou ochranu, která je patrně pro mnohé subjekty velmi chatrnou a slabou, se chystá zákrok, který městu a zejména místu, koncipovanému jako městský bulvár s jednoznačnou dominantou muzejní budovy na svém temeni, ublíží a místo doslova zesměšní.

Většina Pražanů si navíc nemůže všimnout, že ve dvorních traktech domů, obehnaných ulicemi Na Příkopě, Václavské náměstí, Jindřišská a Panská právě teď dochází k likvidační akci, které podlehne celkem 18 domů a budov, vytvářejících dodnes velmi specifický druh zástavby. Na jejich místě vznikne obrovský komplex kancelářských a obchodních prostor, které svou velikostí a rozsahem nemají ve městech Střední Evropy obdoby. Některé stopy však už vidět jsou – zbořeným palácem Diamant lze zahlédnout část staveniště, stopy po bezhlavém bourání také nese nároží ulic Panské a Na Příkopě, kde vyjma čelní a bočních stěn byla zbořena obří bankovní budova z roku 1930 od slavného českého architekta Bedřich Bendelmayera, člena spolku Mánes a autora celé řady významných budov, například hotelu Evropa na Václavském náměstí.

A tak se nám původní tvář centra může polehoučku vytratit….

I laik z přiložených fotografií pochopí, že se nad městem rozprostírá blížící se katastrofa.

Nároží Opletalovy ulice
Nároží Opletalovy ulice
Více fotek
  • Nároží Opletalovy ulice zdroj: JoVo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2164/216380.jpg
  • Vizualizace novostavby (původní) zdroj: JoVo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2164/216378.jpg
  • Opletalova ulice zdroj: JoVo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2164/216381.jpg