Tělovník obecný - zpráva o těle v současném světě

Praha – Autorské představení Tělovník obecný, které bude dnes večer uvedeno v premiéře v pražském Kulturním domě Vltavská, je vyvrcholením dvouletého projektu Mít tělo, být tělem. Tématem projektu je lidské tělo a to, jak jej vnímáme a jaký k němu máme vztah. Projekt zahrnuje zkušenosti lidí, kteří žijí s různými druhy zdravotních či sociálních handicapů, a také lidí, jejichž vztah k tělu je ovlivněn jejich profesí a věkem. Tito lidé jsou zároveň spolutvůrci a účinkujícími představení.

Zdroj: Motus, o.s. – produkce divadla Alfred ve dvoře

Představení Tělovník obecný pořádá občanské sdružení Motus – produkce divadla Alfred ve dvoře v bývalém Paláci Elektrických podniků na stanici metra Vltavská, který se na tři večery – 13., 14. a 15. prosince – stane divadlem, diskusní platformou a tančírnou. Tvůrci vše připravují tak, aby večery měly charakter setkání, slavnosti a aby se tak naplnilo jedno ze základních poslání projektu Mít tělo, být tělem, jímž je integrace.

Tělovník obecný – Corpus Vulgaris

"Zní to, jako bychom vám chtěli představit nějakou rostlinu nebo živočicha. A snad je to i trochu pravda. Naše lidská těla, tak jako rostliny a zvířata, jsou součástí země, stejně jako déšť a vítr, ale málokdo to dneska takto vnímá. Žijeme více ve svých hlavách, myslích než ve svých tělech, která bereme jako samozřejmost.

0Vyňali jsme se, jako lidský druh, z této společné zemské živoucí říše, a tím jsme ovlivnili naši vnímavost světa a vztah k naší tělesnosti. Dokážeme tělo rozpitvat a po částech popsat a definovat jeho funkčnost. Ale jako by se někam vytratil přirozený obdiv a úžas a vzájemná propojenost. Jako by schopnost poznání skrze tělo pozbylo na významu. Na Tělovník obecný – Corpus Vulgaris se v atlasech rostlin a živočichů jaksi pozapomnělo."

Autorské divadelní představení Tělovník obecný - Corpus Vulgaris, které projekt završuje, nahlíží na tělo z různých úhlů: jako médium našeho prožívání a užívání si – chutí, doteků a dalších smyslových vjemů –, i jako něco, co nám občas překáží, nefunguje nebo nás bolí. I jako zdroj absurdních a surrealistických fantazií, které se každým okamžikem odehrávají uvnitř těla.

Jevištní dokument

Při vzniku představení autoři a tvůrci pracovali s improvizací – hudební, hereckou i pohybovou – a také s vyprávěním a texty. Výsledný tvar představení má především pohybový charakter, ovšem s výrazným podílem vokální a verbální složky. „Věříme, že náš projekt, díky zpřítomnění autentických zkušeností lidí z nejrůznějších vrstev a koutů společnosti, může jako jevištní dokument podat veřejnosti zprávu o těle v dnešním světě,“ říkají autoři Tělovníku obecného.

Představení bude uváděno v rámci komponovaných večerů. Ústřední částí je divadelní představení a následující diskuze, večer se pak uzavře tančírnou a hostinou. Diváci tak mají možnost nejen sledovat představení, ale také přímo komunikovat s tvůrci, zhlédnout komentované videozáznamy ukázek z předešlých fází projektu a společně povečeřet nebo si zatančit.

Sdílení zkušenosti a integrace

Všichni máme stejnou kompetenci vypovídat o současnosti, v níž žijeme, prostřednictvím umění. Tato možnost nemá být určena jen pro profesionální umělce. Velmi různorodý tvůrčí tým této inscenace navrací divadlu možnost sdílet osobní lidskou zkušenost, upozorňují tvůrci.

Autorkami koncepce celého projektu jsou Kateřina Jungová, Martina Musilová a Radka Mizerová, které se společně podílely již na autorském divadelním představení s genderovou tématikou Ty jsi jen sajtkára (premiéra v roce 2005 v divadle Alfred ve dvoře). Na vzniku projektu Tělovník obecný – Corpus Vulgaris spolupracovali i klienti občanských sdružení Máme otevřeno? a Život 90, členové Jedličkova ústavu a škol a členové skupiny IT experti.

Tělovník obecný / pozvánka
Tělovník obecný / pozvánka
Více fotek
  • Tělovník obecný / pozvánka zdroj: Motus, o.s. – produkce divadla Alfred ve dvoře http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2170/216945.jpg
  • Tělovník obecný - Corpus Vulgaris zdroj: Motus, o.s. – produkce divadla Alfred ve dvoře http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2170/216948.jpg
  • Tělovník obecný - Corpus Vulgaris zdroj: Motus, o.s. – produkce divadla Alfred ve dvoře http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2170/216947.jpg