Hrad vystavuje unikátní oltář z 15. století

Praha - V Obrazárně Pražského hradu je po restaurování vystaven vzácný triptych s Klaněním tří králů od malíře Geertgena tot Sint Jans. Geertgen je považován za zakladatele tradice holandské malby, žil v 15. století při klášteře johanitů v Haarlemu. Zemřel mladý a děl, která se mu připisují, není mnoho. Triptych je na Hradě už více než 300 let. Dosud se ale neví, jak se tam vlastně dostal. Oltář je dlouhodobě zapůjčen do sbírek Národní galerie. Po 1. květnu se do Národní galerie triptych opět vrátí.

Triptych je složen ze tří samostatných desek, prostřední je největší, měří 111 na 69,5 centimetru. Jedná se o olejomalbu na dubovém dřevě. Malba znázorňuje svatou Marii s Ježíškem a tři krále, kteří se dítěti klaní a předávají mu dary. V pozadí je středověké městečko, kupci a měšťané, v dálce krajina, hory a zámky.

Na levém křídle o velikosti 71 na 38,7 centimetru je namalován svatý Bavo, patron sokolníků, s mužem, který byl pravděpodobným donátorem triptychu. Na pravém podobně velkém křídle je patron vojáků a kovářů svatý Hadrián s manželkou donátora.

Restaurace triptychu trvala půl roku. Její součástí byl zevrubný průzkum. Obrazy prošly analýzou ultrafialovým, infračerveným i rentgenovým zářením. Díky těmto metodám se podařil odhalit mimo jiné původ barev, přemalby z předchozích staletí a různé zásahy do díla. Podle restaurátorky Nečasové byl triptych dobře zachován, retuší nebylo příliš mnoho, pouze boční desky vykazovaly známky popraskání a škrábance. Problémem byla také vrstva nažloutlého laku, která upravila barevnost celého triptychu.

Obě boční křídla byla někdy v minulosti zkrácena na horním i dolním okraji a tím nenávratně poškozena. Dobře patrné je to z vnější strany oltářních desek, které zdobí malby soch zvěstovatelů. Oběma chybí hlava. Odřezané části jsou ztracené. Obrazárna je otevřena denně od 09:00 do 16:00, zavřeno bude pouze 24. prosince. Vstupné do celého objektu Obrazárny činí 150 korun, snížené 80 korun a rodinné 300 korun.

Umělec se narodil v Leidenu někdy v 60. letech 15. století a trvale žil v klášteře johanitů v Haarlemu. Jeho dílo obdivoval i slavný Albrecht Dürer. Geertgen zemřel zřejmě velice mlád, podle prvního životopisce Karla van Mandera ve věku 28 let. Přesný rok úmrtí neznáme, ale patrně to bylo někdy v letech 1490-1495.

Část oltáře s triptychem Klanění tří králů od malíře Geertgena tot Sint Jans
Část oltáře s triptychem Klanění tří králů od malíře Geertgena tot Sint Jans
Více fotek
  • Část oltáře s triptychem Klanění tří králů od malíře Geertgena tot Sint Jans zdroj: Obrazárna Pražského hradu http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2180/217966.jpg
  • Část oltáře s triptychem Klanění tří králů od malíře Geertgena tot Sint Jans zdroj: Obrazárna Pražského hradu http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2180/217967.jpg