Příběh koktavého krále a jeho logopeda, tentokrát knižně

Londýn - Příběh anglického krále Jiřího VI., který svedl vážnou bitvu se svou vadou řeči, je tématem úspěšného filmu King's Speech (Králova řeč), který se chystá i do českých kin. Favorit letošních Oskarů i Zlatých globů rekapituluje příběh monarchy přezdívaného koktavý král. Detaily nově odkrývá kniha stejného názvu jako má snímek, která ovšem filmu předcházela. Zatímco film zpracovává především králův boj s jeho handicapem, kniha, sestavená z pamětí králova terapeuta, sleduje vztah mezi těmito muži.

Jiří VI., otec nynější britské panovnice, trpěl vážnou vadou řeči. Za to, že svůj handicap překonal, vděčil řečovému terapeutovi Lionelu Logueovi. Knihu s podtitulem „Jak jeden člověk zachránil britskou monarchii“ napsal vnuk logopeda Loguea Mark spolu s Peterem Conradim. „Dědečkovi bylo už přes čtyřicet, když se přistěhoval z Austrálie přímo do centra britské medicíny. Považoval se za outsidera, ale za dva roky už léčil králova syna. Po jeho korunovaci se pak stal součástí královské rodiny,“ informoval Mark Logue.

Ze stovek dokumentů, deníkových zápisků a fotografií vyplývá, že Jiří VI. svému australskému terapeutovi důvěřoval natolik, že ho považoval za svého poradce. „V denících často zmiňuje, že ho král žádal o radu. Vyptával se ho, co si podle něj myslí obyčejný člověk z ulice. Nikdy nezpychl a nijak nevyužíval toho, že je s králem v kontaktu,“ dodává Mark.

V knize je také věnována pozornost manželce Jiřího VI. Elizabeth, později známou jako královna matka. Po smrti manžela v roce 1952 píše královská vdova rodinnému příteli své poděkování. „Lépe než kdo jiný vím, jak jste králi pomohl. Nejen s jeho řečí, ale i celým pohledem na život.“

Logueovy deníky také poprvé ukazují trápení budoucího krále, které kvůli svému handicapu měl se svým otcem Jiřím V. A dále oproti filmu, který problém vidí jako výlučně psychický stav, kniha poukazuje na fakt, že se zřejmě jednalo o záležitost, která by se dnes úspěšně mohla vyřešit operací.