Kniha právních textů jako umělecký skvost

Praha - Společnost Tempus Libri, která se specializuje na vydávání faksimile vzácných rukopisů a tisků, představuje další z unikátních skvostů: Knihu starého zemského, městského a jiného práva. Rukopis je velmi rozsáhlou příručkou středověkého zákonodárství užívaného v Čechách v období před husitskými bouřemi. Obsahuje širokou paletu různých řádů, nařízení a právních výroků původem českých, ale také zahraničních. Jedná se tedy o ucelenou sbírku právnických textů obsahující výklad práva Ondřeje z Dubé a kromě práva zemského a městského (a to ještě v několika verzích) obsahuje i další typy práv.

Úvodní část knihy je věnována právu zemskému – obsahuje Práva zemská Ondřeje z Dubé, Knihu Rožmberskou a obě verze Řádu práva zemského. Následují práva manská a český překlad části tzv. Švábského zrcadla. Nejrozsáhlejší část textu je však věnována otázkám městského práva - obsahuje jihlavská práva a brněnská práva (včetně nálezů tamější městské rady) Brikcího z Licka. Najdeme zde také soupisy daní, poplatků a pokut odváděných králi a jeho úředníkům, stejně jako opisy význačných královských listin a dekretů - například židovské výsady, viniční řády apod. Rukopis vznikl mezi léty 1413-1419 na popud městské rady Starého Města pražského a v jejím vlastnictví zřejmě zůstal po staletí až do dnešních dnů. Vzhledem k častým poznámkám na okraji textu je zřejmé, že kniha byla často používána i v následujícím období a stala se tak neodmyslitelnou pomůckou při řešení sporů.

„Okolnosti vzniku rukopisu nejsou příliš známy, lze je však domýšlet. Ve středověku se v českých městech uplatňovaly dva právní systémy - tzv. magdeburské a norimberské právo, přičemž města v Čechách se mohla kdykoliv odvolat právě do Norimberka nebo Magdeburku. Král Václav IV. tuto praxi zakázal a za nejvyšší instanci pro magdeburské právo ustanovil Litoměřice a pro norimberské Staré Město pražské. V reakci na tuto změnu zřejmě vznikl i tento rukopis coby příručka tehdy používaných světských zákonů,“ prozradil něco z historie rukopisu ředitel Archivu hlavního města Prahy Václav Ledvinka.

Video O představení faksimile informuje Lenka Drmotová
video

O představení faksimile informuje Lenka Drmotová

Dílo je na svou dobu velmi unikátní, žádné obdobné knihy z přelomu 14. a 15. století dochované v Čechách a na Moravě neobsahují tak pestrou směsici různých právních textů. Kompilace podobného obsahu se v českých městech objevují teprve až po husitských válkách, nejčastěji až ve 2. polovině 15. století. Tím pražský rukopis předběhl svou dobu o nejméně dvacet až třicet let.

„Kniha vznikla v 1. polovině 15. století, zřejmě okolo r. 1413, vazba je však mladší – pochází ze 16. století. Vazba je celokožená, s dřevěnými deskami. Vlastní knižní blok je šitý na pět pravých jednoduchých vazů bez kapitálku. Desky knihy jsou zdobeny bordurovým slepotiskem a kováním. Kování sestává z osmi nárožnic a středové pukly. Knižní blok je sepnutý dvěma háčkovými sponami. Rukopis je středního formátu (cca 25 x 35 cm). Naše společnost nyní vyrobí 199 kopií, z čehož určitá část půjde na dobročinné účely,“ upřesnil Tomáš Žilinčář z nakladatelství Tempus Libri. 

Kniha má 268 číslovaných listů, na kterých je použit černý, červený, modrý a žlutý inkoust. Rukopis obsahuje bohatě zdobené zlacené ini­ciály, některé z nich jsou velkých rozměrů a přesahují polovinu folia. Navíc jsou listy zdobeny barevnými bordurami. Ke zdobení bylo použito plátkové zlato.

Tempus Libri vydává ojedinělé faksimile v počtu 199 kusů pro celý svět. Jeden exemplář faksimile bude vydražen ve prospěch sdružení Život dětem. Kniha bude představena rovněž na slavnostním galavečeru u příležitosti vyhlášení výsledků prestižní justiční soutěže Právník roku 2010.

Kniha starého zemského, městského a jiného práva / detail
Kniha starého zemského, městského a jiného práva / detail
Více fotek
  • Kniha starého zemského, městského a jiného práva / detail zdroj: Tempus Libri http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2263/226269.jpg
  • Tempus Libri / plakát zdroj: Tempus Libri http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2263/226271.jpg