Picassova Sedící žena Česko neopustila

Praha - Středočeská policie začala prošetřovat případ údajného pokusu o vyvezení obrazu Sedící žena Pabla Picassa z České republiky do zahraničí. Případ je ve fázi prověřování, policie ho šetří kvůli podezření z porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou. Sdělila to mluvčí středočeských policistů Soňa Budská. Ředitel kutnohorské galerie GASK Jan Třeštík vše popřel a sdělil, že jde o omyl a nepochopení.

Případ se stal minulý týden, kdy si celníci na ruzyňském letišti všimli nejasností v dokumentaci k převezení díla do zahraničí. Podnět k šetření policii dala Národní galerie v Praze. Obraz je už několik let v rukou soukromého majitele, v minulosti byl součástí sbírky Národní galerie, byl ale vrácen v restituci. Dílo je nicméně prohlášeno kulturní památkou, majitel ho proto nemůže bez povolení ministerstva kultury vyvézt do zahraničí ani ke krátkodobé výpůjčce.

Podle dostupných informací se majitel pro povolení neobrátil na ministerstvo kultury ani Národní galerii, ale na středočeskou galerii GASK. Ta však nemá žádnou pravomoc vydávat povolení k vývozu kulturní památky. Podle ředitele kutnohorské galerie GASK jde o omyl a nepochopení. Majiteli obrazu prý vyšli vstříc a vše bylo domluveno i s celníky, na všechno jsou prý doklady. To, že GASK vydal dobrozdání, aniž k tomu měl zmocnění, považuje Třeštík za úřední pochybení, které se může stát.

Třeštík dnes vpodvečer obraz ukázal médiím. „V pořádku. Ať se tím zabývá policie, případně jiné orgány, ministerstvo, kdokoli. Já za to zodpovědnost samozřejmě ponesu, nic jiného mi ani nezbyde. Ale absolutně se musím bránit proti tomu, že někdo moji odpovědnost spojuje s úmyslem, že jsem někomu pomáhal nebo něco pomáhal nelegálně vyvážet,“ oponuje Třeštík.

Podle mluvčí NG Petry Jungwirthové se pravidla pro vývoz uměleckých děl liší podle jejich hodnoty i obsahu. Pokud jde o dílo s náboženskou tematikou, povolení vydává Národní památkový ústav, pokud jde o krásné či užité umění z Moravy, rozhoduje o nich Moravská galerie v Brně. Jde-li o krásné umění z Čech, povolení vydává Národní galerie, a pokud o české užité umění, pak se musí k věci vyjádřit Uměleckoprůmyslové muzeum.

Celníci na letišti, kterým byl případ podezřelý, minulý týden kontaktovali Národní galerii. Pracovníci galerie věc zkontrolovali a zjistili, že jde o kulturní památku, věc proto předali ministerstvu kultury.

Výstava Pabla Picassa v Curychu
Výstava Pabla Picassa v Curychu