Jednomu světu nahrávají nová média

Praha - Jeden svět prostřednictvím nové soutěžní kategorie Nová média mění společnost představuje projekty, které svým inovativním využitím moderních komunikačních technologií umožňují důležité sdílení informací a aktivní zapojení veřejnosti do společenského dění. Sekce chce upozornit na význam nových médií, která zásadně mění způsob, jakým lidé získávají, sdílejí a používají informace. Přístup k technologiím dnes otevírá prostor pro účinnější informování o porušování lidských práv a sehrává čím dál větší roli například při kontrole politiků na celostátní i místní úrovni či zlepšuje informovanost o sociálně vyloučených skupinách. Iniciativy bloggerů jsou častým spouštěčem sociálních změn.

„Impulzem pro zřízení této sekce byly události v Iránu v roce 2009, kdy ona revoluce byla označena jako twitter revoluce na základě toho, jakým způsobem se z Iránu informace dostávaly do světa. Později pak, při událostech na Haiti se jasně ukázalo, že on-line komunita a nová média mohou zásadním způsobem ovlivnit komunikaci a koordinaci záchranných akcí,“ přiblížil vznik nové sekce festivalu Jeden svět v rozhovoru pro ČT24 Jaroslav Valůch, koordinátor sekce Nová média mění společnost.

„Už jsme byli svědky několika neuvěřitelných použití nových médií, nyní například při mapování situace v Libyi, v Tunisu, někdy se nová média hodí k monitorování korupce, průběhu voleb. Jsme svědky toho, že díky novým médiím občanská společnost dostává do rukou větší moc,“ vysvětlil přínos nových médií ředitel krizového mapování Ushahidi Patrick Meier.

Video Nová média na festivalu Jeden svět
video

Nová média na festivalu Jeden svět

Pokud se týká humanitární pomoci, je podle Meiera díky novým technologiím zcela jistě rychlejší. „My vidíme, že se přesouváme do světa, který je blíže reálnému času. My díky tomu můžeme vytvářet živé mapy krizí, které nešlo realizovat před pouhými dvěma roky. V současné době existují on-line mapy, které se někdy mění každou minutu. Je to vlastně úplně nový svět,“ doplnil Meier.

Jaroslav Valůch:

Když jsme přemýšleli, jakým způsobem uchopit prezentaci v nových médiích na festivalu, došli jsme k závěru, že nejzajímavější na nových projektech jsou lidé, kteří je vytvářejí. Rozhodli jsme se proto, že některé z nich na festivalu představíme. Takže prezentace bude probíhat vlastně na velmi osobní úrovni. Tento čtvrtek 10. března bude večer v divadle Archa vyhlášena sekce Nová média mění společnost na večeru nazvaném Media Revolutions - Evening for New Media a tam se každý může setkat s opravdu inspirativními hosty.