Mrazivá hra Pavly Scerankové

Praha – Galerie hlavního města Prahy v Domě U Zlatého prstenu otevřela instalaci mladé umělkyně Pavly Scerankové (*1980). Její nový projekt tematizuje lidský sen, jenž se mnohdy stává neodbytným a naléhavým. Proto se autorka rozhodla nalézt smysl jeho sdělení a rekonstruovat jej pomocí projekce a interaktivního objektu. Výstava s názvem Zpráva z neokortexu umožňuje divákovi nahlédnout do prostoru „nevědomí“ a zároveň mu ponechává místo k vlastnímu výkladu, nadsázce a hře. A to i za tu cenu, že se jedná o hru mrazivou, vedoucí k nepochopení nebo jenom k částečnému porozumění sobě samotnému.

Fyzickou konfrontací s tvarově nejednoznačným objektem a vizuálním prožitkem vzniká v našich myslích vlastní obraz, jenž je skutečným sdělením mladé umělkyně. Objekt Sceranková koncipovala jako geometrickou kinetickou sochu, které se návštěvníci mohou dotýkat a roztáčet ji po jejím kruhovém obvodu. Zapojením do hry získává Observatoř lidský rozměr, při němž si lze vyzkoušet, co se stane, když se zhmotní sen a my jej ve svém „reálném“ světě můžeme částečně ovládat.

Název výstavy odkazuje k fyziologickému hledisku snění, kdy lidský mozek vytváří z nervových vln a signálů příběh. Před započetím REM fáze se mozek aktivuje pomocí neuronů a náhodné nervové signály interpretuje. Tento děj se odehrává v mozkové kůře, zvané „neokortex“, která se pokouší z nervových vln a signálů vytvořit nejlepší možný příběh.

Pavla Sceranková je absolventkou ateliérů konceptuální a intermediální tvorby Akademie výtvarných umění v Praze. Tam v současné době pokračuje také v doktorandském studiu pod vedením Vladimíra Skrepla.

Dům U Zlatého prstenu - Zpráva z neokortexu, od 10. 3. do 10. 4. 2011, Týnská 6, Praha 1-Ungelt. VSTUP ZDARMA.

Pavla Sceranková / Zpráva z neokortexu
Pavla Sceranková / Zpráva z neokortexu