Norské fondy jsou na památkách vidět

Plzeň – V Západočeském muzeu začíná 18. března výstava, která prezentuje výsledky pětiletého grantu, jenž byl určen na obnovu movitého kulturního dědictví Plzeňského kraje. Peníze z takzvaných norských fondů pomohly restaurovat stovky, možná tisíce sbírkových předmětů a vybavit depozitáře a výstavní prostory v 11 muzeích a galeriích. Expozici vybraných sbírkových předmětů a fotodokumentace si návštěvníci plzeňského muzea mohou prohlédnout do 1. května.

„Norské fondy byly jedinými fondy, které nabízely možnost zrestaurovat kulturní památky,“ upozornil primátor Plzně Martin Baxa. Díky ojedinělému počinu se podařilo opravit nejrůznější sbírkové předměty, které byly mnohdy ve špatném stavu, ale muzea neměla peníze na jejich restaurování.

Jsou to například malované lidové skříně ze sbírek muzeí v Blovicích a Tachově, rozměrné návrhy pro sgrafita od Mikoláše Alše, historické knihy, unikátní stříbřené sklo a sklářské střihy ze sušického muzea, významné archeologické nálezy, obrazy a církevní textilie z muzea v Rokycanech, historické vějíře nebo části zbroje.

Video Reportáž Mirky Vildové
video

Reportáž Mirky Vildové

„Opravovaly se hudební nástroje, krásné hrací skříně, které po restaurování hrají, housle, které nehrály, a hrají, restaurovalo se hodně textilu, prapory,“ vyjmenoval dál Aleš Tuček z krajského úřadu.

Největším a nejnákladněji restaurovaným exponátem byl oltář z kaple v Chotiměři z roku 1775. Cennou památku získalo domažlické muzeum převodem od církve na počátku 90. let 20. století. Oltář byl v havarijním stavu - prolezlý plísněmi, červotočem, dřevokaznými houbami. „Čím to mohlo být poškozeno, tak tím to poškozeno bylo - požárem, vytopením, napadeno dřevomorkou, červotočem,“ vyjmenoval  ředitel Muzea Chodska Josef Nejedl. Restaurování přišlo na 1,8 milionu korun.

Výstava v Západočeském muzeu nabízí návštěvníkům ukázku restaurovaných předmětů a také dokumentaci jejich dřívějšího stavu. Návštěvníci si mohou exponáty prohlížet v přízemí pravého křídla hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni do 1. května za mimořádně dotované vstupné deset korun.

"To, co jsem tady viděl, mě docela ohromilo. Peníze byly využity opravdu velmi dobře." /velvyslanec Norského království v ČR Jens Eikaas k výstavě v Západočeském muzeu/

0Plzeňský kraj začal připravovat projekt na získání dotace v roce 2005, rukama restaurátorů pak historické předměty prošly v letech 2009 a 2010. Celý projekt zahrnoval také vybudování a vylepšení muzejních depozitářů. Celkem se utratilo přes 20 milionů korun, z toho přibližně 15 milionů byla dotace z fondů, zbytek doplatil Plzeňský kraj jako zřizovatel muzeí a galerií.