Tři knižní tipy Pavla Mandyse

Pavel Mandys, publicista a spoluzakladatel Magnesie Litery, vybral ze současné nabídky českých knihkupectví tři tituly nominované právě na tyto literární ceny. Podrobněji čtenářům představuje novelu Horowitz Matěje Dadáka, nominovanou na Literu pro objev roku, knihu Pampe a Šinka Alžběty Skálové, která má šanci získat Literu za knihu pro děti a mládež, a básnickou sbírku Sněhy a další, za niž je její autor David Voda taktéž nominován v kategorii objev roku 2010. I s dalšími nominovanými spisovateli a jejich díly se mohou zájemci seznámit ve dvouminutových portrétech na ČT nebo na autorských čteních, které se konají na Nové scéně Národního divadla.

Alžběta SKÁLOVÁ / Pampe a Šinka
(Arbor Vitae, 390 Kč)

Anotace: 28letá dcera českého výtvarníka Františka Skály patří mezi vyhledávané ilustrátorky knih pro děti. Pampe a Šinka jsou její první samostatnou autorskou prací. Příběh dvou malých bytostí – činorodé Šinky a dobráckého, ale poněkud pohodlného Pampeho – je vyprávěn úsporně a zdánlivě obyčejně, Skálová ale objevuje poezii všedních věcí, s nimiž si dokáže zvukomalebně pohrát. Úsporný, ovšem působivý text kombinuje autorka s poetičností výtvarné složky. Využívá kresby s akvarelem v kombinaci s prvky textilní koláže. Magnesia Litera o knize: Pampe a Šinka je kniha s výrazným pozitivním nábojem, nepodbízivá, umožňující řadu znovu obohacujících návratů. I přes zdánlivě převažující statičnost je kniha v nejlepším slova smyslu interaktivní, výkladově – významově i představově – otevřená. Komentář Pavla Mandyse: „Kniha Pampe a Šinka používá slovo velmi zřídka a spíše vypráví obrazem. Někdy přichází do komiksových pasáží, někdy děj se posune jedním obrázkem.“

David VODA / Sněhy a další
(Fra, 139 Kč)

Anotace: První část útlé sbírky je psána neobvyklým pseudoslovenským jazykem, v němž Voda kombinuje češtinu se slovenštinou i dalšími jazyky. Pohrává si s možností poetického vyjádření, hledá originální formu žánru, který je dnes čtenáři opomíjen. Druhá polovina psaná volným veršem a obraznou češtinou nabízí imprese z Olomouce a okolí prolínané s reflexemi milostného i každodenního života. Prvotina olomouckého básníka nabízí průzračně čisté, přesné verše či fragmenty záznamů, neotřelé, významově nabité rýmy a asonance, to vše často prosycené jemnou erotikou. Magnesia Litera o knize: Sugestivní jazyk Vodovy poezie, zejména jeho milostných veršů, proniká hluboko pod kůži, prostupuje skrz naskrz celým tělem. David Voda doslova dýchá na slova, ještě se chvějící v dlaních, a probouzí je do světla sněhu. To, co je pro tuto knížku podstatné, je nové vidění, jiné, zjitřené vnímání, nová citlivost, dotýkání se neznáma. Komentář Pavla Mandyse: „Voda se vrátil ke starému principu, který se používal koncem středověku, k tzv. makaronské poezii, kdy studenti Univerzity Karlovy v takových hravých hříčkách kombinovali češtinu a němčinu s latinou.“

Matěj DADÁK / Horowitz
(Gasset, 228 Kč)

Anotace: Výchozí situace knihy jako by nemohla být mladému debutantovi vzdálenější. Vypravěčem je totiž nakladatelský redaktor, jehož si vybral slavný spisovatel, aby redigoval jeho poslední významnou knihu. Dadák rozehrává vícevrstvý kafkovský příběh mezi absurditou a groteskou, čímž čtenáře do poslední stránky znejišťuje. Píše kultivovaným jazykem a stylem, který se inspiruje spíše romány padesát a více let starými. To jeho knihu vyděluje z autobiografické a často nuceně silácké produkce jeho vrstevníků. Magnesia Litera o knize: Horowitz je ambiciózní, světovou literaturou dobře poučený pokus o víceplánovou novelu, neulpívající jen na tolik obvyklém popisu naší každodennosti, jak to bohužel nacházíme v mnoha dílech začínajících autorů. Komentář Pavla Mandyse: „Na debut je kniha psána překvapivě starosvětským, přesným a obrazným jazykem.“ Dadák je mimo jiné také autorem scénáře k celovečernímu filmu Cizí příběh, v němž si i zahrál. Česká televize snímek uvede v letošním roce.

Pampe a Šinka
Pampe a Šinka
Více fotek
  • Pampe a Šinka zdroj: Sdružení Litera http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2414/241383.jpg
  • Sněhy a další zdroj: Agite/Fra http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2414/241386.jpg
  • Horowitz zdroj: Gasset http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2414/241388.jpg