Jiří Thýn objevuje nový prostor

Praha - Staroměstská radnice vystavuje ve svém 2. patře projekt Jiřího Thýna Předobrazy, prostor, abstrakce, který volně navazuje na estetiku středoevropské meziválečné avantgardy. Jako předobraz si autor mimo jiné vybral čtyři plastiky unikátního českého kubistického sochaře Otty Gutfreunda (1889–1927), které vznikaly mezi léty 1911–1916. Skrze ně autor ve své volné tvorbě dospívá k objevení dalšího fotografického prostoru, třetí dimenze. Gutfreundův kubismus, jako předstupeň abstrakce, tak znovuožívá hrou se světlem na dvourozměrném fotografickém papíře. Expozice potrvá do 15. května.

„Tím, že Thýn sochařovu metodu uplatňuje ve fotografii, dokazuje, že postupy avantgardních umělců jsou pro generaci dnešních mladých tvůrců stále přitažlivé a nosné. Lze je dále rozvíjet a nově interpretovat. Navázání na tento silný intelektuální proud je v našem současném umění, které inklinuje k formální i myšlenkové roztříštěnosti, zásadní spojnicí a nevyčerpatelným zdrojem inspirace,“ říká k výstavě její kurátorka Sandra Baborovská.

„Jiří Thýn se postupem času svou formální výrazovou redukcí dostal k abstraktnímu projevu. Médium fotografie sleduje z pozice dnešní doby, v níž se prosazuje autonomie digitálního obrazu. Při své práci proto záměrně využívá klasické postupy vyvolávání analogového filmu, jenž mu umožňuje osvojit si fotografické médium daleko osobněji a dostat se do hloubky jeho materie. Fotografický papír slouží Jiřímu Thýnovi jako výchozí prostředek pro experimenty s vývojkou, multiexpozicí a kresbou světlem. Jeho tvůrčí proces v temné komoře se podobá práci malíře a sochaře zároveň. Umělec pracuje s jinými vyjadřovacími prostředky, ale jedinečnost a neopakovatelnost procesu tvorby je přinejmenším porovnatelná,“ dodává kurátorka.

Jiří Thýn

absolvoval magisterské studium v ateliéru fotografie (prof. Pavel Štecha) pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Má za sebou zahraniční stipendijní pobyt ve Finsku a rezidence ve Švýcarsku a Mexiku. Letos byl za Českou republiku vybrán Mezinárodním visegrádským fondem na prestižní stáž v New Yorku. Mimo sólové projekty vystavuje také se skupinou Ládví, jíž je od roku 2005 členem.

Jiří Thýn / Bez názvu - z výstavy Předobrazy, prostor, abstrakce v GHMP
Zdroj: GHMP