Pražská konzervatoř piluje na Pražské jaro

Polička - Zahájení mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro svěřili organizátoři letos do nástrojů studentů. Sto dvaceti mladým hudebníkům z Pražské konzervatoře, jejíž dvousté výročí založení bylo zařazeno mezi světová výročí UNESCO na rok 2011, skončilo minulou neděli týdenní soustředění v Poličce, kde se na zahajovací koncert připravovali pod vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka. Zkoušky zachytily i kamery České televize a jejich záznam nabídl pořad Kulturama.

Cyklus symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany, který úvod Pražského jara provází již desetiletí, má orchestr provést na zahajovacím koncertu 12. května a o den později v Obecním domě.

Smetanova Má vlast se uvádí na Pražském jaru téměř každoročně. Nehrála se pouze v roce 1948, výjimkou jsou také dva roky 1946 a 2006, kdy byla uvedena až druhý den festivalu. Už řadu let není neobvyklé, že koncert s Mou vlastí, původně rezervovaný výhradně České filharmonii a českým dirigentům, je svěřován i jiným tělesům, včetně zahraničních, a hostujícím cizincům.

Video Pražská "konzerva" v Poličce
video

Pražská "konzerva" v Poličce

Konzervatoristé nic neponechali náhodě

„Idea svěřit zahajovací koncert studentům Pražské konzervatoře vznikla mnoho let zpátky v hlavě nynějšího ředitele Pražského jara Romana Bělora a ředitele konzervatoře Pavla Trojana,“ prozradil dirigent Jiří Bělohlávek.

Prestižního provedení Mé vlasti se Pražská konzervatoř zhostí poprvé. Proto studenti raději nic neponechali náhodě - pod vedením dirigentky Miriam Němcové se na koncert intenzivně připravovali už od loňského září. V listopadu pak vystoupili na koncertu s básněmi Vltava a Šárka, na začátku března se otevíral nový koncertní sál Pražské konzervatoře, kde přednesli Z českých luhů a hájů. Tyto tři symfonické básně tvoří polovinu Smetanova cyklu.

Bělohlávkova víra v českou hudebnost

„Věřím, že moje koncepce je velmi věrná Smetanovu zápisu, protože partitura je zcela evidentně komponovaná pro velký symfonický orchestr. Skýtá veškeré možnosti stavět ji z dnešní úrovně symfonického orchestru,“ uvedl k nastudování Mé vlasti Jiří Bělohlávek.

"Tato spolupráce je…

0… pro mě velkým povzbuzením v mé víře, kterou v sobě držím, navzdory všem negativním vjemům, které člověk může mít z důvodů nedostatečné péče o hudební školství. Jsem hluboce přesvědčen, že český živel má v sobě hudebnost stále ještě zakomponovanou a zakořeněnou, a právě tento projekt tuto mou víru velmi podporuje." /Jiří Bělohlávek/

Šéfdirigent Symfonického orchestru BBC a od podzimu 2012 šéfdirigent České filharmonie považuje spolupráci s Pražskou konzervatoří za velmi zajímavou zkušenost, která prý podporuje jeho víru, že čeští hudebníci nejsou na vymření. „Jsou to studenti z posledních třech ročníků, velmi silná generace a ve všech instrumentálních skupinách jsou mezi mimi výrazní sólisté,“ uvedl na adresu konzervatoristů.

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro se letos koná pošestašedesáté. Začíná 12. května a potrvá do 4. června.