Novou galerii Space – Spejs osvítila dvě slunce

Praha – Mladí umělci mají v Praze novou galerii, kde mohou vystavovat. Fungování Galerie SPACE – SPEJS v Záhřebské ulici bude realizováno pod kurátorským dohledem PhDr. Ing. Pavla Lišky, emeritního rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, který prostor také slavnostně otevřel. Přestože výstavní prostor nemá žádnou zvláštní vazbu k VŠUP, kurátor galerie předpokládá, že stěžejní část výstavního programu budou přednostně tvořit studenti a absolventi katedry volného umění.

Pavel Liška v roce 2011 vytvořil koncept dlouhodobého výstavního projektu, který by tento prostor výtvarně oživil. Kurátor vychází ze skutečnosti, že prostor pasáže je velmi členěný a vykazuje jen minimum volných stěn, tak že je pro běžnou výstavní praxi naprosto nevhodný. Je nutné ho využívat a pojednávat jako celek a koncipovat pro něj speciální instalace, které ho hmotně minimálně zatíží. 

„Mně připadalo strašně zajímavé, že to není klasická galerie, kde se věší něco na stěny, nýbrž že se s prostorem musí pracovat jako s celkem. Já si myslím, že je to výjimečné, i když víme, že i v normálních galeriích se často nacházejí instalace, ale ty jsou právě v klasickém výstavním prostoru, kdežto tohle je vlastně o nalezeném prostoru,“ prohlásil kurátor nové galerie Pavel Liška.

Video Reportáž Ondřeje Moravce
video

Reportáž Ondřeje Moravce

Inaugurační výstava byla svěřena absolventovi Fakulty architektury na TU v Liberci Richardu Loskotovi, který zde vytvořil instalaci s názvem Dvě slunce. Dva divadelní projektory, umístěné vlevo a vpravo proti sobě na horních traverzách atria, projektují přes ocelové mřížky světelné obrazce mřížovaného světlíku, které jako by byly výsledkem záření dvou virtuálních sluncí. Obě projekce se pomalu pohybují (projektory jsou pomocí servomotorů řízeny a počítačem natáčeny), částečně se překrývají a simulují na podlaze a stěnách hru „slunečního“ pohybu, včetně změn „teploty“ barvy ranního či večerního světla. Pro diváka, a ještě více náhodného chodce, se tato hra jeví nejprve jako „samozřejmost“, posléze jako překvapení a konečně jako objevení neskutečné virtuální manipulace světelného dne. 

„Vymyslel jsem si takovou fikci dvou hvězd, které se pohybují. Tady každý den chodí lidé do práce sem a tam a ten jejich denní rytmus to také ovlivňuje. Přijdou sem při rozbřesku a odcházejí při západu slunce. A najednou ta dvě slunce jim ten čas jakoby rozbíjí,“ uvedl svou instalaci Leskot.

SPACE – SPEJS

V letech 1998–2000 proběhla na Královských Vinohradech v Záhřebské ulici rekonstrukce domů č. 23-25. Za uličním traktem vytvořil architekt Petr Franta atriový prostor, umožňující průchod do nového zadního kancelářského křídla. Tato pasáž má viditelnou ocelovou konstrukci a je velkoryse prosklená. Její strop tvoří monumentální ovál zasklené mříže, vestavěný skleněný výtah a otevřené, výrazné schodiště zdůrazňují vertikální osu, otevřený ochoz v patře pak horizontální osu celého krychlového atria. 

Koncept výstavního projektu vychází z rytmu čtyř výstav v roce, navrhovaných přednostně studenty a absolventy ateliérů katedry volného umění VŠUP v Praze – ateliéru sochařství, malby, intermediální konfrontace, supermédií a fotografie. Mimo rámec mohou být pozváni i mimoškolní umělci.

Pavel Liška
Pavel Liška
Více fotek
  • Pavel Liška autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2419/241885.jpg
  • Galerie Space - Spejs / Dvě slunce autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2419/241888.jpg