Divadlo má moc udržet mír

Praha - Spojené národy jen okrajově uvažují o divadlu jako alternativě pro transformaci konfliktů a jejich zvládání, napsala přední ugandská dramatička, herečka, režisérka a divadelní teoretička Jessica Kaahwaová, autorka poselství k Mezinárodnímu dni divadla, který se každoročně slaví 27. března. Na celém světě ho připomínají festivaly, přehlídky, výstavy a další akce včetně předávání cen. V Česku se v době tohoto svátku udělují prestižní ceny Thálie - letos tomu tak bylo 26. března z jeviště Národního divadla.

„Mezinárodní den divadla byl založen v roce 1961 Mezinárodním divadelním institutem (ITI), přičemž autorem poselství je vždy vybraná světově proslulá divadelní osobnost. Národních středisek existuje téměř stovka,“ vysvětlila výkonná prezidentka českého centra ITI a ředitelka Institutu umění - Divadelního ústavu Pavla Petrová.

Upozornila, že text poselství se překládá do více než dvaceti jazyků a předčítá se desítkám tisíc diváků před představeními v divadlech na celém světě. Jean Cocteau byl autorem prvního poselství v roce 1962. Dalšími byli například Arthur Miler, Laurence Olivier, Peter Brook, Pablo Neruda, Eugene Ionesco, Edward Albee, Tankred Dorst a v roce 1994 Václav Havel. Loni ho napsala přední britská divadelní a filmová herečka Judi Denchová.

Kaahwaová svůj text nazvala Divadlo ve službách lidstva a zaměřila na jeho obrovské možnosti mobilizovat různá společenství a překlenovat rozdíly. "Spojené národy vydávají obrovské peníze na mírové mise v nejrůznějších koutech světa, které pro svůj úkol používají zbraně. Jen okrajově uvažují o divadlu jako alternativě pro transformaci konfliktů a jejich zvládání," napsala. Divadlo podle ní dokáže aktivním zapojením všech účastníků přesvědčit spousty lidí, aby se vzdali svých dřívějších představ.

"Bylo by fraškou, kdybychom mlčeli v době, jako je tato, kdybychom dovolili silám, které řinčí zbraněmi a shazují bomby, aby udržovaly mír v našem světě, když přece známe moc divadla. Jak by mohly síly odcizení být zároveň nástroji míru a usmíření," uvedla Kaahwaová v poselství. Divadlo by se podle ní proto mělo stát univerzálním nástrojem dialogu, společenských přeměn a reforem.