Recenze: Jiří Thýn / Předobrazy, prostor, abstrakce

Jiří Thýn patří k silné generaci mladých fotografů, publikujících a vystavujících s úspěchem (až fenomenálním) v posledních deseti letech. Je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v ateliéru slavného Pavla Štechy. Odtud také doložitelně pramení jeho až posedlost řemeslnou dokonalostí. Pro současnou výstavu - Předobrazy, prostor, abstrakce na Staroměstské radnici -zvolil témata, zjevně inspirované českou (lépe řečeno středoevropskou) meziválečnou avantgardou, přičemž postoupil o krok dál – zpracovává jako důležitý a určující tématický vklad doslova hru s díly Guttfreundova základního kubistického období.

Nová interpretace, hra se světly a tvary, ocenění původní předlohy a její přetvoření v dílo zcela nové jsou nejen atrakcí a ideovou inspirací, ale v Thýnově případě suverénním dokladem technického mistrovství na straně jedné a intelektuálního nadhledu v pohledu druhém. Nová díla, která takto vznikají, mají velkolepost, danou nejen velkým formátem, ale vnitřním napětím, rytmem, jakousi neurčitostí, rotujícím pohybem.

Když správně doceníme vystavená díla, jednoznačně dokládají analýzu, kterou musel Thýn absolvovat, postup, který zahrnuje nejen úctu, pochopení, ale také láskyplný vztah a zaujetí jím citovaným obdobím. Což pokládám za důležité a pro celou řadu znalých návštěvníků i chvályhodné.

Návštěvník najde i další lahůdky – volné připomínky a variace na dílo dalších známých osobností, Laszla Moholyho Nagye či u nás málo známé Polky Katarzyny Kobro. Po celé řadě hledajících výstav, s přihlédnutím k dlouhodobé činnosti galerií ve Školské a ve Stříbrné, je Thýnova expozice opravdovou špičkou současné pražské výstavní sezony.

Ale - dovolím si ještě dvě poznámky: v galerii vyrostla zajímavá, dynamická, vzdělaná a ( pracovitá) kurátorka Sandra Baborovská. Pamatujme si to jméno, je to důležité.

Druhá poznámka je další chválou – Galerie hlavního města Prahy v současnosti „balí“ své výstavy do celé řady informačních doprovodných projektů a programů, takže například tato Thýnova expozice nabízí nejen kurátorské prohlídky s autorem či Sandrou Baborovskou, ale také řadu lektorských prohlídek, interaktivních prohlídek pro školy, kombinované programy (tentokrát s Lucií Haškovcovou na bázi workshopů) a podobně. V mém jiném materiálu galerii chválím za progresi a odvahu, zde i za dennodenní mravenčí práci. Konečně i u nás!

JIŘÍ THÝN / PŘEDOBRAZY, PROSTOR, ABSTRAKCE; kdy: 23. 3. – 15. 5. 2011, otevřeno denně mimo pondělí od 10:00–18:00; kde: Staroměstská radnice, 2. patro, do roku 1960 tramvaj číslo 1, dnes pěšky.