Umění včera a dnes: Miroslav Petříček na téma interpretace

Vysoká škola uměleckoprůmyslová pokračuje i v letním semestru v přednáškách pro veřejnost. Navazuje na cyklus Umění včera a dnes, který tentokrát věnuje tématu interpretace. První přednášky nazvané Mimetický aspekt interpretace se 29. března od 18:30 ujal filosof Miroslav Petříček. Záznam je k dispozici v tomto článku nebo v archivu iVysílání. Dalším přenosem z VŠUP bude 5. dubna přednáška Jiřího Brabce na téma Koncept moderny u Masaryka a Šaldy.

Miroslav Petříček (* 1951) je český filosof, žák Jana Patočky. Zaměřuje se na filosofii umění, přesahy mezi filosofií, filmem, literaturou a uměním a současnou (postmoderní) francouzskou filosofií. Působí jako vysokoškolský profesor na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2007 byl jmenován profesorem pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média – teorie filmové a multimediální tvorby.

Veřejné přednášky VŠUP se konají vždy od 18:30 v budově školy na náměstí Jana Palacha 80, 1. patro, učebna č. 115.

Video Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Interpretace
video

Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Interpretace

Přednášky VŠUP / letní semestr 2011
Přednášky VŠUP / letní semestr 2011