649 350x zmáčknutá spoušť

Praha - Gabriel Díaz ušel během posledních šesti let 5 000 kilometrů po nejvýznamnějších svatojakubských cestách, které se v Evropě nacházejí, a na každém jedenáctém kroku svého putování zhotovil jeden snímek. Fotografie pak rozpohyboval v unikátním filmu. Snímek z poutních cest do španělského města Santiago de Compostela je k vidění na šesti plátnech ve Strahovském klášteře. Lehce trhavý obraz napovídá, že tohle není záznam z filmové kamery, Díaz materiál v počítači zpracovával tři roky. Výsledek jeho snažení lze vidět do 15. května.

Z filmu vyzařuje zvláštní klid. Za stejným účelem se poutníci vydávají na svatojakubskou stezku už od 10. století. „Když se postavíte před obrázek, tak stojíte naprosto hypnotizovaní tím, co vidíte, jako byste se společně s poutníkem také vydali na cestu,“ zhodnotila dílo hispanistka Markéta Pilátová a dále upozornila na to, že před touto cestou Díaz natáčel podobný projekt, ale v Tibetu, kde poutníci krouží dokola, kolem posvátné hory. 

Tibetské putování v kruhu a naproti tomu evropská pouť s konkrétním cílem na poutním místě byl pro Díaze zajímavý kontrast mezi kulturami. Film je zároveň odpovědí na otázku, jak cesta mění samotného poutníka.

Video Reportáž Petra Viziny
video

Reportáž Petra Viziny

V roce 2010 byla výstava instalována na několika místech ve Španělsku, v roce 2011 zavítá kromě Strahovského kláštera na věž St. Jacques v Paříži a do centra moderního umění Kunst-Station St. Peter v Kolíně nad Rýnem. V roce 2010 získal autor cenu pro umělecký objev roku, kterou uděluje španělský umělecky zaměřený časopis „Descubrir el Arte“.

Pouť do Santiaga de Compostela

je jednou z nejvýznamnějších křesťanských poutí v Evropě. Zde by měl být pochován apoštol Jakub, který podle legendy hlásal křesťanství ve Španělsku. Poté působil v Samaří a Jeruzalémě, kde ho roku 44 dal popravit Herodes Agrippa. Podle legend byly jeho ostatky přeneseny do Španělska, kde byl v 9. století objeven jeho hrob. K němu se ve středověku vydávalo až 200 000 poutníků ročně a svatojakubská pouť je velmi vyhledávaná i v posledních letech.

Gabriel Diaz / Cesta do Santiaga de Compostela
Gabriel Diaz / Cesta do Santiaga de Compostela