Umění včera a dnes: Koncept moderny u Masaryka a Šaldy

Druhá veřejná přednáška cyklu VŠUP Umění včera a dnes na téma interpretace byla věnována konceptu moderny u Masaryka a Šaldy. Sledovat jste ji mohli opět on-line na webu ČT24, kde (a v archivu iVysílání) je také k dispozici záznam. Přednášejícím byl český literární historik, lexikograf a editor Jiří Brabec.
Příštím přenosem z VŠUP bude 12. 4. přednáška Tomáše Wintera nazvaná Paradoxy české avantgardní karikatury.

Anotace: T. G. Masaryk a F. X. Šalda reprezentují širokou škálu duchovních proměn moderního věku. Tyto kritické osobnosti se ve své době střetávaly s otázkami krize hodnot, pozic umění a kultury ve vztahu k politice a společnosti. Přednáška chce připomenout, že jejich úvahy a bouřlivé polemiky ani dnes nepozbyly na aktuálnosti.

Doc. PhDr. JIŘÍ BRABEC, CSc. (* 1929) je český literární historik, lexikograf a editor. Od poloviny 50. let až do počátku 70. let pracoval v Ústavu pro českou literaturu a externě přednášel na Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dva roky byl také úřadujícím místopředsedou Svazu českých spisovatelů. V roce 1971 byl nucen z politických důvodů své učení i vědeckou práci opustit. Až do roku 1989, kdy se mohl vrátit ke svému oboru, vykonával různá převážně manuální zaměstnání. V současnosti je vědeckým pracovníkem Masarykova ústavu AV ČR.

Jiří Brabec se podílel na vzniku Slovníku českých spisovatelů (samizdat 1979, Toronto 1982; 2. vyd. pod titulem Slovník zakázaných autorů, Praha 1991) a Dějin české literatury IV. (Praha 1995, kapitoly o české literatuře 1929–1945). Kromě literárněhistorické práce je také editorem díla Jaroslava Seiferta a předním znalcem díla T. G. Masaryka. Za knihu Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty (1991-2008) obdržel Cenu F. X. Šaldy 2009.