On-line z AVU: Fantastický konceptualismus

Web ČT24 opět zájemcům o výtvarné umění umožnil navštívit veřejnou přednášku, kterou pořádá Akadamie výtvarných umění v rámci cyklu Středy na AVU. O "fantastickém konceptualismu" hovořil Daniel Grúň, pedagog VŠVU v Bratislavě. Web ČT24 přednášku, jež se věnuje neoavantgardě, kritice a politice v letech 1968 až 1981 na Slovensku, přenášel on-line.  Záznam je k dispozici v tomto článku i v archivu iVysílání

Anotace: Přednáška Daniela Grúně se zabývá společenskou rolí neoavantgardního umělce na Slovensku a v Československu po roce 1968. Pokračování avantgardních „her“ se v 70. letech ukázalo jako problematické a umělci se museli přizpůsobit změněným společenským podmínkám. Působení umělců mimo institucionální rámce a současně uplatnění se ve společenských zakázkách vyplynulo ze schizofrenního vzorce doby normalizace. Radikální dematerializace výtvarné výpovědi, společné projekty, zájem o vědecké utopie a využití míst mimo galerii – to jsou některé charakteristiky slovenského konceptualismu, který není možné pojmenovat jinak než jako „fantastický“. Odkud se na Slovensku vzal konceptualismus a jak je reflektovaný v současném uměleckém provozu?

DANIEL GRÚŇ (* 1977) působí jako pedagog na Vysoké škole výtvarných umění (VŠVU) v Bratislavě a také jako výzkumný pracovník Společnosti J. Kollera. Je autorem knihy Archeológia výtvarnej kritiky. Slovenské umenie šesťdesiatych rokov a jeho interpretácie (2009) a básnické sbírky Manuál (2009).

Video Středy na AVU - Daniel Grúň: Fantastický konceptualizmus
video

Středy na AVU - Daniel Grúň: Fantastický konceptualizmus

Veřejné přednášky pořádané Vědecko-výzkumným pracovištěm AVU se konají vždy od 18:00 v Digilabu AVU (aula), U Akademie 4, Praha 7. Přehled všech chystaných přednášek v letním semestru 2011 najdete v příloze.