Tři knižní tipy Petry Soukupové

Tři knižní novinky zaujaly spisovatelku Petru Soukupovou (Cena Jiřího Ortena za debut K moři, Magnesia Litera za povídkový soubor Zmizet), která je okomentovala, tím, že přinášejí pro ni nové anebo ne tak známé souvislosti. Dějinné - v případě Očisty, odehrávající se v Estonsku, a Totemu vlka, který zaujímá v čínské publikační historii druhé místo za Maovou Rudou knížkou co do počtu (legálně i nelegálně) šířených výtisků. A teologické, pokud jde o komiksový strip Anjel, jehož autorem je Jakub König, zpěvák a ústřední osobnost kapely Obří broskev.

Ťiang ŽUNG / Totem vlka
(Rybka Publishers, překlad: Zuzana Li, 398 Kč)

Anotace: Zápas vlka s drakem, střet čínské zemědělské a mongolské kočovné pastevecké kultury, člověka a přírody, současnosti a historie, ideologie a tradice, konflikt pragmatismu s duchovními hodnotami, necitlivého idealismu a hlouposti s moudrostí obsaženou ve staleté zkušenosti – o tom všem vypráví román Totem vlka. Vypráví autobiografický příběh čínského studenta (autor je dnes profesorem politických věd), který odchází z Pekingu zmítaného politickými bouřemi v době kulturní revoluce do severočínské mongolské stepi za poznáním prastaré civilizace. Totem vlka je prvním čínským velkým románem, který svou hloubkou a zároveň strhujícím dobrodružným příběhem dokázal přitáhnout pozornost celého světa. V roce 2007 získal ocenění Man Agein Literary Prize, které je každoročně udíleno nejlepším asijským romanopiscům. Komentář Petry Soukupové: „Je to jednoduché vyprávění, s jednoduchými alegoriemi. Zajímavé pro mě byly dějinné souvislosti, jak to bylo mezi Čínou a Mogolskem v 60. letech.“

Video Komentář Petry Soukupové
video

Komentář Petry Soukupové

Jakub KÖNIG / Anjel
(Albatros Plus, 169 Kč)

Anotace: Anjel je je originální českou variací, či spíše odpovědí na americký komiks Red Meat Maxe Cannona. Oproti němu se ale vyznačuje snad ještě drsnějším černým humorem a nemilosrdnějším viděním světa, jež navíc obohacuje o nečekaný teologický rozměr. Když anděl přijde o křídla, musí prostě počkat, až mu znovu dorostou. Čas se mu ale na Zemi hrozně vleče, a tak si ho krátí alkoholem, drogami a rozhovory s Bohem, který je docela pohledná ženská. König se v komiksových stripech (kreslí je od roku 2004) nebojí vůbec ničeho. V kratičkých příbězích se s drsnou upřímností dozvíme, jak je to se strážnými anděly, že smrt je schizofrenik nebo že bůh má pravděpodobně docela hezká prsa. Komentář Petry Soukupové: „Je pěkná představa, že anděl a Bůh mají smysl pro humor a že jsou vlastně trochu zlí.“

Sofi OKSANEN / Očista
(Odeon, překlad: Jan Petr Velkoborský, 279 Kč)

Anotace: Dramatický příběh dvou generací nás zavede nejprve do Estonska 40. let minulého století, kdy byla země okupována sovětským svazem. V druhém plánu pak do doby krátce po rozpadu sovětského imperia. Sledujeme vývoj dvou postav v průběhu několika desetiletí, a díky přímočarému až strohému jazyku se čtenář téměř stává součástí příběhu. Očista nabízí tragický příběh, který se stal nebo mohl stát, s osvobozující lehkostí a s dávkou pochmurné romantiky. Komentář Petry Soukupové: „Zajímavé jsou dějinné souvislosti Estonska, které člověk nezná. A příběh jedné rodiny, vyprávěný předevšímz pohledu žen, je velmi silný.“

Totem vlka
Totem vlka
Více fotek
  • Totem vlka zdroj: Rybka Publishers http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2449/244866.jpg
  • Anjel zdroj: Albatros Plus http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2449/244870.jpg
  • Očista zdroj: Odeon http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2449/244868.jpg