Umění včera a dnes: Paradoxy české avantgardní karikatury

On-line na webu ČT24 si zájemci mohli poslechnout další z veřejných přednášek, které pořádá VŠUP v rámci cyklu Umění včera a dnes na téma interpretace. Tomáš Winter se věnoval tématu, které bývá v rámci souhrnných výkladů české avantgardy často podceňováno. Přednáška s názvem Paradoxy české avantgardní karikatury je k dispozici i v záznamu, a to v tomto článku nebo v archivu iVysílání.
Dalším přenosem z VŠUP bude 19. 4. přednáška Jindřicha Vybírala na téma Strukturální analýza Hanse Sedlmayra.

Anotace: Přednáška ukázala na několika příkladech význam karikatury a její specifické místo jak v avantgardní teorii, tak v tvůrčí i výstavní praxi. Tato problematika obsahuje celou řadu paradoxů projevujících se mj. rozkolem mezi teorií a praxí.

PhDr. TOMÁŠ WINTER, Ph.D. - vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě UK, kde také ve stejném oboru získal doktorát. Od roku 2008 působí jako vysokoškolský pedagog katedry antropologických a historických věd na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se na moderní umění 20. století, primitivismus, mimoevropské umění a karikaturu. Byl mimo jiné kurátorem a spoluautorem výstavy V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900–1950 (Praha 2006). Z bibliografie: Lovesick Exoticism. The Collection of Non-European Ethnic Art of Adolf Hoffmeister (Prague 2010); Emil Filla: Archiv umělce / The Archive of the Artist (Kutná Hora 2010).

Video Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Interpretace
video

Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Interpretace

Veřejné přednášky VŠUP se konají vždy od 18:30 v budově školy na náměstí Jana Palacha 80, 1. patro, učebna č. 115.