Umění včera a dnes: Strukturální analýza Hanse Sedlmayra

Předposlední veřejné přednášky z cyklu Umění včera a dnes v letním semestru VŠUP, který je věnován tématu interpretace, se ujal profesor Jindřich Vybíral, vedoucí katedry dějin umění a estetiky. Jeho příspěvek na téma Strukturální analýza Hanse Sedlmayra bylo možné sledovat také v přímém přenosu na webu ČT24, kde (a v archivu iVysílání) je k dispozici i záznam.
Cyklus uzavře 26. dubna přednáška Miloše Štědroně na téma Janáčkův rukopis.

Anotace: Strukturální analýza představuje alternativní metodu vůči tradiční stylové analýze dějepisu umění. Toto pojetí se snaží překonat protiklad formy a obsahu díla tak, že zkoumá jejich vzájemnou souvislost. Umělecké dílo nepředstavuje jako doklad vývojových tendencí či zástupce určitého druhu, nýbrž jako jedinečný tvořivý výkon.

prof. PhDr. et PaedDr. JINDŘICH VYBÍRAL, CSc. vystudoval bohemistiku, historii a dějiny umění na univerzitách v Ostravě, Brně a Londýně. Působil na pedagogické fakultě v Ostravě (1986-1989) a v Národní galerii v Praze (1989-1997). Od roku 1996 vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V letech 1997-2002 byl prorektorem VŠUP. O architektuře 19. a 20. století vydal řadu studií a knižní publikace Zrození velkoměsta (1997, 2003), Století dědiců a zakladatelů (1999), Česká architektura na prahu moderní doby (2002) a Mladí mistři (2002, německy 2007).

Video Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Interpretace
video

Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Interpretace

Veřejné přednášky VŠUP se konají vždy od 18:30 v budově školy na náměstí Jana Palacha 80, 1. patro, učebna č. 115.