On-line z AVU: Konvergence filmu a architektury

Sylva Poláková z Centra audiovizuálních studií FAMU se konvergencemi filmu a městské architektury zabývá dlouhodoběji. Své poznatky prezentovala 20. dubna v rámci cyklu Středy na AVU. Přednášku zaměřenou na konvergenci „prchavého“ média se „solidním“ zprostředkoval v přímém přenosu i web ČT24, kde (a v archivu iVysílání) je také k dispozici záznam.
Cyklus Středy na AVU v letním semestru uzavře 4. května příspěvek Václava Hájka nazvaný Rosa rosarum.

Anotace: Převoditelnost jakéhokoli média na digitální kód umožňuje médiím na jedné straně expandovat, ale zároveň oslabuje jejich tradiční statut. Film, či obecněji pohyblivý obraz je jedním z nejvlivnějších a nejužívanějších interfejsů digitálního kódu. Filmová zkušenost (zahrnující rovněž TV a video) se díky tomu tříští, ale zároveň reinkarnuje do nových podob. Jednou z oblastí, která ji asimiluje, je současná architektura. Přednáška se zaměří na konvergence „prchavého“ média se „solidním“. Obecné otázky proměny (statutu filmu a architektury, podoby města a zkušenosti diváka-chodce) budou ilustrovány na zahraničních a domácích projektech.

SYLVA POLÁKOVÁ (* 1981) se v doktorském výzkumu na FF UK, obor Filmová studia zabývá konvergencemi filmu a městské architektury. Dílčí výstupy prezentovala na konferencích (Město proměnlivá ne/samozřejmost – MU Brno 2007, Spring School 2008 – Paris, Urban Mediation 2010 – Istanbul, NECS). Publikuje v odborných a kulturních periodikách (Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, Iluminace, Cinepur, kulturní týdeník A2). Byla členkou výzkumné skupiny pro Metodologický rozcestník katedry Filmových studií FF UK a v současnosti je řešitelkou výzkumného projektu mediabaze.cz (FAMU, CAS). V letech 2005–2009 organizovala kurátorský projekt Audiovisual v kině Světozor (Praha). Spolupracuje s filmovými festivaly (MFDF Jihlava, LFŠ Uherské Hradiště, Febiofest, Anifest, Jeden Svět ad.) a věnuje se lektorské činnosti.

Video Středy na AVU - Sylva Poláková: Konvergence filmu a architektury
video

Středy na AVU - Sylva Poláková: Konvergence filmu a architektury

Veřejné přednášky pořádané Vědecko-výzkumným pracovištěm AVU se konají vždy od 18:00 v Digilabu AVU (aula), U Akademie 4, Praha 7. Přehled všech chystaných přednášek v letním semestru 2011 najdete v příloze.

Sylva Poláková
Sylva Poláková