Albrecht Dürer: Růžencová slavnost

K nejvzácnějším obrazům ve sbírkách Národní galerie v Praze bezpochyby patří Růžencová slavnost od norimberského malíře, grafika a teoretika umění evropského formátu Albrechta Dürera. Tento monumentální oltářní obraz byl roku 1506 namalován na objednávku německých obchodníků sídlících v Benátkách pro kostel San Bartolomeo. Růžencovou slavnost mohou návštěvníci galerie vidět ve stálé expozici starého umění ve Šternberském paláci. V rámci cyklu Národní galerie nikdy nezavírá, který připravil ve spolupráci s NG v Praze portál ČT24, o obrazu hovoří kurátorka Sbírky starého umění NG Olga Kotková. Záznam je k dispozici v tomto článku a v archivu iVysílání.

Olga Kotková, kurátorka Sbírky starého evropského umění, se odborně zabývá německým, nizozemským a vlámským uměním 14.-17. století. K této tematické oblasti dosavadně publikovala asi stovku příspěvků. V poslední době připravila např. výstavu Albrecht Dürer: Růžencová slavnost 1506-2006 (Praha, NG, 2006) či Roelandt Savery: malíř ve službách císaře Rudolfa II. (Praha, NG, 2010-2011).

Cyklus Národní galerie nikdy nezavírá pokračuje v neděli 24. dubna. Následovat bude představitel španělského manýrismu a pozdní renesance El Greco a jeho Modlící se Kristus v podání ředitele Sbírky starého umění NG v Praze Víta Vlnase.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Růžencová slavnost
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Růžencová slavnost