Savického kniha přes umění odhaluje společenské souvislosti

Praha – Knihkupecké pulty jsou obohaceny o publikaci z nakladatelství Akademia Francouzské moderní umění a česká politika v letech 1900–1939. Jak už název napovídá, snaží se zde autor Nikolaj Savický nejen popsat mimořádný význam kolekce francouzských uměleckých děl, jež vlastní Národní galerie, ale její vznik zařadit do společenského kontextu. Kniha poutavým způsobem odkrývá mimoumělecké okolnosti, které postupný vznik sbírky umožnily. Autor předkládá kulturní a politické vazby, které česká politická reprezentace intenzivně budovala už od konce 19. století.

Počátek kvalitního souboru moderního francouzského umění Národní galerie zařazuje Savický do roku 1902, kdy se v Praze uskutečnila legendární výstava Augusta Rodina. Tehdy pražský magistrát, jak autor upozorňuje, takřka manifestačně koupil Rodinovu sochu Kovový věk. Dílo pak našlo historicky oprávněně své místo v rámci kolekce francouzského umění NG. 

„O osm let později mezi sebou čeští umělci dokonce uspořádali finanční sbírku, aby z pražské výstavy moderního francouzského umění mohli zakoupit Derainovo monumentální plátno Koupající se. Toto dílo tehdy mimořádně zaujalo nastupující výtvarnou generaci a současně vyvolávalo odpor u konzervativnějších umělců a kritiků. Zásadní význam pro utváření dnešní kolekce však měl teprve rok 1923, kdy československý stát uvolnil značnou částku na nákup vynikajících děl,“ upozorňuje Nikolaj Savický.

Autor za pomoci citací a důkladného rozboru historických reálií analyzuje také příčiny a konkrétní podobu profrancouzské politické orientace meziválečného Československa. I laika může zaujmout čtivé přiblížení rozhodujících kroků i názorů tehdejších vlivných osobností, kdy nezřídka dochází k názorovému vývoji a někdy i ke skokovému zvratu v myšlení jednotlivců. Savický poutavě popisuje, že nejen jednotlivá umělecká díla mají své osudy, ale že poutavý příběh může mít i vytváření jejich kolekce.

PhDr. Nikolaj Savický (1962)

je historik a historik umění. Vedle odborných studií v časopisech a sbornících a vedle autorského podílu na kolektivních publikacích samostatně vydal knihy: Pegas nelegendární (1996), Záludnosti zrcadlení v dějinách (1997), Renesance jako změna kódu. O komunikaci slovem a obrazem v italském rinascimento (1998, 2. vydání vyšlo 2010).

August Rodin / Kovový věk (1875-1877)
August Rodin / Kovový věk (1875-1877)
Více fotek
  • August Rodin / Kovový věk (1875-1877) zdroj: Národní galerie http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2496/249554.jpg
  • André Derain / Koupající se (1908) zdroj: Národní galerie http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2496/249551.jpg