„Tunelování“ Národního divadla potrvá skoro rok

Praha - Slavnostním výkopem zahájil ředitel Národního divadla Ondřej Černý rekonstrukci technologických tunelů, které do historické budovy první scény přivádějí čerstvý vzduch a propojují říční vodu s technologiemi chlazení. V budoucnosti by se jimi mohly přepravovat i kulisy. Oprava tří tunelů, z nichž dva byly postaveny dříve než zlatá kaplička, se připravovala několik let. Celkem přijde na 122 milionů korun, hlavním investorem je ministerstvo kultury. „Životnost tunelů po rekonstrukci by měla být 150 let,“ odhaduje Ondřej Černý.

Tunely vedou od rubu nábřežní zdi pod komunikací na Masarykově nábřeží do druhého suterénu budovy ND. První dva byly zřízeny ještě před samotnou stavbou historické budovy divadla. Tehdy sloužily pro přepravu zboží z říčních člunů na pevninu a vyrovnávaly výškový rozdíl mezi hladinou Vltavy a nábřežím. „Jako jeden z aspektů při rekonstrukci jsme zvažovali to, abychom se dokázali vrátit k původnímu smyslu tunelů, tedy zásobování,“ doplnil Černý.

Tunely by mohly být v budoucnu využity i jako součást dopravního koridoru a prostor, kterým by byly přepravovány dekorace ve velkoobjemových kontejnerech z jeviště historické budovy. I proto budou dva tunely ležící v těsné blízkosti spojeny v jeden profil. Opraví se ve stavební jámě 17 metrů široké a 5,5 metru hluboké, kterou Metrostav od 10. června do poloviny listopadu kvůli dopravě provizorně přemostí. „Variantou přepravy dekorací by se tak mohla stát i vodní cesta, přičemž ve výhledu je vybudování nových dílen v Modřanech,“ prozradil Černý.

Video Reportáž Martiny Tlachové
video

Reportáž Martiny Tlachové

Reportáž Martiny Tlachové

3.5.2011

Rozhovor s Ondřejem Černým a Ondřejem Plchem

Na začátku 20. století byly oba tunely přebudovány pro přepravu vzduchu a vody do budovy ND. Prošly několika rekonstrukcemi, mimo jiné již v letech 1903-1904. Třetí tunel byl vybudován v roce 1983 při generální opravě divadla kvůli zřízení vzduchotechnických šachet.

Rekonstrukci pocítí chodci, řidiči i návštěvníci ND

Stav tunelů lze podle Ondřeje Černého označit v současné době za špatný, jednoho z nich dokonce za havarijní. „Zásah je nutný i z kvůli bezpečnosti. Bez rekonstrukce by mohlo dojít k propadu vozovky na Masarykově nábřeží,“ obává se ředitel ND. To by mohlo poškodit i statiku historické budovy.

Stavba je rozdělena do několika etap, dokončení je plánováno na jaro příštího roku. „Vzhledem k tomu, že tunely se nacházejí zhruba šest metrů pod zemí a že statika je natolik narušena, že ji nejde dílčím způsobem opravit, je nutno celé tunely obnažit, stávající konstrukci odstranit, nahradit ji novou železobetonovou, opět zasypat a v rámci toho opravit i veškeré povrchové komunikace,“ popisuje plán prací Martich Plch, ředitel divize 3 Metrostavu. 

Rekonstrukce s sebou nese uzavírky a dopravní omezení, protipovodňová opatření, statické podchycení dotčené obvodové zdi, úpravy uvnitř budovy a úpravy nákladního výtahu. Po přechodnou dobu bude negativně ovlivněna klimatizace divadla a nebude plnohodnotně fungovat chlazení, podle slov Ondřeje Černého ale návštěvníci žádné zásadní rozdíly nepocítí.