Vily slavné a skvostné, české a slovenské

Praha – V unikátních prostorách nové budovy Fakulty architektury ČVUT v Praze–Dejvicích se ode dneška návštěvníkům představí slavné vily Čech, Moravy, Slezska a také Slovenska. Výstava nahlíží do světa architektury rodinného bydlení v širokém kontextu slohů, doby, prostředí a životních stylů. K vidění je 120 vil v Čechách a 65 vil na Slovensku, panely s texty a bohatým obrazovým materiálem doprovodí v obou částech výstavy jejich trojrozměrné modely. Expozici doplní doprovodný program, který bude částečně propojen s nedávno zahájeným Rokem Jana Kotěry. Pro návštěvníky budou připraveny přednášky a komentované prohlídky, vedené předními odborníky na architekturu, na programu bude také procházka po vilách na Hanspaulce.

Půl roku po úspěšné výstavě v Národní technické knihovně se veřejnosti opět představí Slavné vily celé České republiky, tentokrát ovšem v konfrontaci se svými sousedkami ze Slovenska. Expozice představí výběr 120 vil z České republiky a 65 vil ze Slovenska. Texty na výstavních panelech jsou doplněny novými i dobovými fotografiemi a plány. Česká část výstavy se zaměřila na vily od 19. století do současnosti, slovenský výběr je bohatší například o dva příklady římských vil ze 3. století. Kromě výstavních panelů budou k vidění trojrozměrné modely českých i slovenských vil.

Stavby charakterizují nejen své tvůrce, ale i majitele a obyvatele

Individuální bydlení je oblastí, kde experimenty tvůrců nacházejí úrodnou půdu. Proto na vilových stavbách můžeme vyložit a interpretovat celé dějiny architektury. Tak je tomu i v českých zemích a na Slovensku, a to nejen v metropolích v Praze, v Bratislavě a v Brně, ale ve všech regionálních průmyslových, hospodářských a kulturních centrech a leckdy i na venkově. Výstava nechává nahlédnout do doby a prostředí vzniku staveb Jana Kotěry, Josefa Gočára, Dušana Jurkoviče, Michala Milana Harmince a dalších významných architektů a stavebníků.

Expozice bude doplněna bohatým doprovodným programem, zahrnujícím přednášky, komentované prohlídky a exkurze. Z Prahy, kde potrvá do 27. května, poputuje na Moravu, a to do Muzea umění v Olomouci, odkud se dále posune do Ostravy a následně přes hranice do Bratislavy.