On-line z AVU: Václav Hájek / Rosa rosarum

Rosa rosarum nazval Václav Hájek svůj příspěvek do cyklu veřejných přednášek Středy na AVU. Přednášku zabývající se metaforikou růžové barvy v masové kultuře a umění bylo možné sledovat v přímém přenosu na webu ČT24, kde je také k dispozici záznam.
Příspěvek Václav Hájka je posledním, který VVP AVU veřejnosti v letním semestru nabídne. Rozhodně ale ne posledním přenosem v rámci projektu Kultura on-line, nejbližší chystané akce naleznete zde.

Anotace: V současnosti se růžová asi nejběžněji v obecném povědomí spojuje s určitými genderovými významy, které vyúsťují třeba v tzv. pink advertising apod. Mimo to je však nepřehlédnutelný nárůst využití růžové v různých oblastech módy, designu, reklamy či stylu obecně, kde už nehraje roli genderová souvislost, ale obecně vnímaný podtext citovosti, emocionality, určitého změkčení, otupení kontrastů atd.

Význam a využití růžové lze sledovat historicky (od rokoka přes symbolismus atd.) či jako narační prostředek či symptom stylové polohy (význam ve farmaceutickém průmyslu apod.). Pozoruhodné je jisté vytrácení růžové z oblasti volného umění, kde jsme se s ní ještě před pár lety mohli často setkat jakožto s barevnou stopou posunů koncepcí artefaktu. Pochodeň růžové v širokém dosahu převzal od volného umění grafický design, reklama, lifestyle…

Video Středy na AVU - Václav Hájek: Rosa rosarum
video

Středy na AVU - Václav Hájek: Rosa rosarum

PhDr. VÁCLAV HÁJEK, Ph.D. (* 1974) vystudoval dějiny umění na FF UK, přednáší na FHS UK a FaVU VUT, publikuje např. v periodikách Dějiny a současnost, A2, Flash Art, eseje z oblasti teorie kultury umisťuje na svůj web maly-teoretik.eblog.cz.