Tři knižní tipy Radky Denemarkové

Spisovatelka a překladatelka Radka Denmarková vybrala mezi knižními novinkami tři překladové knihy, který nabízejí jiný pohled na známé osobnosti, mnohdy zaškatulkované v našem vnímání. Dvě díla jsou zeměřena na Českou republiku, potažmo Československo: Udělej si ráj, další příspěvek Poláka-čechofila Mariusze Szczygieła, tentokráte o tom, co ho fascinuje na dnešní české společnosti a „kultuře radosti smutku“; a Pepíci jeho krajana Mariusze Surosze, jehož eseje jsou zachycují „dramatické století Čechů polskýma očima“. Autorem třetí knihy Mannovi je německý kritik a publicista Marcel Reich-Ranicki. V portrétech jednotlivých členů této na individuality bohaté spisovatelské rodiny vykresluje více než pět desetiletí jejich životů.

Mariusz SCZYGIEŁ / Udělej si ráj
(Dokořán, překlad Helena Stachová, 265 Kč)

Anotace: Polský autor se na Čechy dívá drobnohledem už několik let. Ale zatímco bestseller Gottland vyprávěl o naší historii, kniha Udělej si ráj se zaměřuje na současnost. Szczygieł se podivuje, jakým způsobem zavíráme oči nejen před nepříjemnými historickými pravdami, ale jak nás dokonce obtěžují i naši příbuzní, když zemřou. Je to kniha plná zajímavých postřehů všedního dne, které považujeme za normální a nad nimiž se nepozastavujeme. Szczygiełův text doplňují fotografie Františka Dostála. Komentář Radky Denemarkové: „Mariusz Szczygieł je sympatický tím, jak se zaobírá Českou republikou. A mě moc těší, že se na to někdo dívá zvnějšku a že poukazuje i na určitou provinčnost, která tu panuje, přestože my se tváříme, že jsme pupkem světa. Tentokrát se zcela zaměřil na věci, které se týkají dneška. Proč vlastně, když to zobecním, nechceme některé věci neustále slyšet. Netýká se to jenom historie nebo kultury, ale i takových věcí jako například smrti. Celá kniha je prodchnutá, přestože je svým způsobem velice kritická a vůči nám se nebojí ničeho, zvláštní láskou k Česku. A to je na ní sympatické.“

Mariusz SUROSZ / Pepíci
(Albatros/Plus, překlad Pavel Weigel, 299 Kč)

Anotace: Knižní debut polského novináře a historika Mariusze Surosze s podtitulem Dramatické století Čechů polskýma očima se zamýšlí nad životem osobností spojených s historií Československa od jeho vzniku po současnost. Pro 17 esejů zvolil známá jména, například Emila Háchu, Klementa Gottwalda, Jaroslava Seiferta nebo Toyen, aby představil jejich životy a zároveň je zbavil nánosu legend a stereotypních názorů, jak ze strany Čechů, tak ze strany Poláků. Komentář Radky Denamarkové: „Vybral si pestrou směsici osobností, které v Čechách žily. Protože jeho kniha je určena pro polské čtenáře, tak jako kdyby nejprve převyprávěl, jak jsou tito spisovatelé, malíři nebo politici vnímáni u nás, a poté, jaký přesah mají pro něj. Hledá věci, které jsou lidské, které najednou nastiňují i tyto zkamenělé legendy z jiného světla, a proto jsou činy a myšlenky těchto lidí aktuální. Vnímá je naprosto nezatíženě, po svém, je to čistý pohled a nesmírně osvěžující.“ 

Marcel REICH-RANICKI / Mannovi
(H+H, překlad Zlata Kufnerová, 359 Kč)

Anotace: Významný německý kritik a publicista Marcel Reich-Ranicki se po léta zabýval tvorbou rodiny Mannů. Vnímá dobový kontext i nejinitmnější rodinnou atmosféru. Nebojí se rizika, velkolepý život Thomase Manna vystavil hluboké analýze a mnoha otazníkům. Nevyhýbá se jeho homosexualitě, konfliktům mezi bratry ani problémům, které rodinné prostředí vneslo do života potomků domnělého génia. Komentář Radky Dnenemarkové: „Literární kritik a recenzent, který více jak dvacet let vedl v televizi populární pořad Literární kvartet, se zabýval téměř celý život také tvorbou rodiny Mannů, a to nejen tvorbou velikána této rodiny, Thomase Manna. Jeho eseje, články a úvahy vyšly nyní v jednom svazku a pohromadě tvoří nesmírně napínavý cyklus o životě jedné rodiny. Je to kniha nejen pro ty, kteří mají rádi literaturu, nebo ty, kteří  se zabývají němectvím a tím, co všechno obnášelo. Je to kniha také o tom, jakým způsobem člověk, přestože, nebo právě proto, že je mu dán talent, by měl zůstat pokorným a vnímavým vůči druhým.“

Udělej si ráj
Udělej si ráj
Více fotek
  • Udělej si ráj zdroj: Dokořán http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2523/252248.jpg
  • Pepíci zdroj: Plus http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2523/252247.jpg
  • Mannovi zdroj: Nakladatelství H+H http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2523/252245.jpg