Francisco Goya: Don Miguel de Lardizábal

Portál ČT24 přináší další díl z cyklu Národní galerie nikdy nezavírá. Tématem bude tentokrát dílo slavného španělského malíře a grafika Francisca Josého de Goyi y Lucientes, jenž se narodil roku 1746. Goyův pozdější život a tvorbu výrazně ovlivnila jeho choroba, jež ho postihla v roce 1792 a připravila jej o sluch a částečně i o zrak. Malíř působil ve službách celkem tří králů. Několik jeho děl (z nejznámějších jmenujme obraz Nahá Maja nebo cyklus Hrůzy války) se nachází v madridském muzeu, jeden Goyův portrét, který je zároveň jediným dílem na území České republiky, má ve svých sbírkách i Národní galerie v Praze. Obraz Don Miguel de Lardizábal a osobu jeho autora představí kurátorka Sbírky starého umění NG v Praze Jitka Handlová. Záznam si můžete přehrát v tomto článku a v archivu iVysílání.

Kurátorka pro edukaci v Národní galerii v Praze Jitka Handlová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie (1980–1986). V roce 1987 nastoupila interní aspiranturu na Akademii věd (do roku 1989). Od roku 1993 je kurátorkou pro edukaci v Národní galerii v Praze. V centru odborných zájmů Jitky Handlové je především holandské a vlámské umění 17. století a tvorba současných českých umělců.

Další díl z cyklu Národní galerie nikdy nezavírá přineseme v sobotu 14. května.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Francisco José de Goya y Lucientes
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Francisco José de Goya y Lucientes