Vše o komunismu odkrývá Archie Brown

Praha - Publikace Vzestup a pád komunismu Archieho Browna podává hutný přehled vývoje politického hnutí, jež se tragickým způsobem podílelo na utváření dějin 20. století. Od analýzy zrodu myšlenky komunismu se autor dostává k ruské revoluci a k prvním rokům bolševického zřízení v Sovětském svazu. Brown zaznamenává Trockého předpověď vzniku diktátorského režimu. Stalinova policie pak skutečně jen v letech 1937–38 pozavírala téměř 1,7 milionu lidí a nejméně 818 000 jich popravila.

Čtenář se dozví často fascinující podrobnosti o nástupu komunistických režimů v dalších zemích, a to nejen evropských. Zachycen je jejich další vývoj a nechybí samozřejmě ani kapitola věnovaná pražskému jaru. Závěrečná část knihy se podrobně zabývá koncem sovětského systému, jak byl připravován za zavřenými dveřmi Kremlu, a následným zhroucením komunistické vlády v mnoha vazalských státech i nezamýšlenými důsledky tohoto vývoje, například sjednocením Německa. Z hluboké analýzy příčin pádu komunismu vyvstává otázka: Co z ideologie komunismu přežívá dodnes?

Archie Brown přijel knihu představit do Prahy, též na Karlově univerzitě povede přednášku. Britský politolog byl hostem pořadu Události, komentáře ČT24, kde přiblížil některé ze svých myšlenek.

Video Archie Brown hostem Událostí, komentářů
video

Archie Brown hostem Událostí, komentářů

„Myslím si, že bez Gorbačova by k událostem v roce 1989 nedošlo. Komunistický režim byl připraven využít veškerých sil nátlaku, aby přežil. V roce 1985 se názory členů politbyra od Gorbačova lišily. Jsem přesvědčen, že tzv. 'faktor Gorbačov' byl nejdůležitější. Je docela možné, že bez Gorbačova by stále existovalo Československo a vládl by zde komunismus. Vysoce autoritativní režim může přežít velmi dlouho bez podpory obyvatelstva,“ zamýšlel se nad úlohou Michaila S. Gorbačova profesor.

Pokud se týká českých událostí známých pod pojmem pražské jaro v roce 1968, Brown uvedl: „Myslím si, že lidé v dnešní České republice si stále ještě neuvědomují celý význam pražského jara. Tehdy se vlastně ukázalo, že fundamentální změny mohou přicházet zevnitř vládnoucí strany, což by mohlo otevřít dveře politickému pluralismu. Kdyby sovětská invaze nepřerušila pražské jaro, tak se to mohlo rozvinout v politický pluralismus a demokracii. Takže česká zkušenost je velice důležitá a bylo to významné i pro řadu reformistů vedle Gorbačova.“

Archie Brown (Archibald Haworth Brown, nar. 10. 5. 1938)

0Britský politolog a historik se stal v roce 2005 emeritním profesorem Oxfordské univerzity, kde působil jako profesor politologie a ředitel Centra pro ruská a východoevropská studia na St. Antony College. Je autorem řady publikací o sovětské a ruské politice i o komunistické politice obecně. Brown působil jako hostující profesor i na univerzitách v Yale, Connecticutu, na Kolumbijské univerzitě a Texaské univerzitě.

Od roku 1991 je členem Britské akademie, kde v letech 1999–2002 zastával funkci vedoucího sekce politických studií. V roce 1999 byl zvolen členem Akademie učených společností pro společenské vědy (Academy of Learned Societies for the Social Sciences), v roce 2003 se stal čestným zahraničním členem Americké akademie věd a umění. Brown je autorem řady knih zabývajících se sovětskou a komunistickou politikou, jeho titul Faktor Gorbačov, vydaný v roce 1996, získal cenu W. J. M. Mackenzieho udělovanou britskou Asociací politických studií jako „nejlepší kniha roku v oblasti politických studií“.

Archie Brown / Vzestup a pád komunismu
Archie Brown / Vzestup a pád komunismu
Více fotek
  • Archie Brown / Vzestup a pád komunismu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2546/254570.jpg
  • Archie Brown autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2546/254564.jpg