Tři knihy pohledem Aleny Ježkové

Tři překladové tituly zaujaly Alenu Ježkovou mezi knižními novinkami, ani jeden z nich není ale knihou pro děti, přestože Ježková je především úspěšnou autorkou příběhů pro dětské čtenáře. Čtenářsky nejnáročnější z této trojice je jistě Červená kniha, desetiletí v trezoru uložený deník psychoanalytika Carla Gustava Junga. Určitou čtenářskou zkušenost vyžaduje i román Stvořitelé a spasitelé Geraldine Brooksové, „Dana Browna v sukních“, který je příběhem starého živovského rukopisu napříč pěti staletími. Putovat budou čtenáři také s hrdinkou knihy Blběnka, dramatické odyssey po ruském venkově poloviny minulého století.  

Svetlana VASILENKO / Blběnka
(Pulchra, překlad Libor Dvořák, 229 Kč)

Anotace: Blběnka je první knihou oceňované ruské autorky Svetlany Vasilenko, která byla přeložena do češtiny. Dramatický příběh němého děvčátka se prolíná s popisem umírajícího původního světa, na jehož troskách povstává fantasmagorická skutečnost na pomezí fantazie a reality. Kniha byla v roce 1998 oceněna jako nejlepší ruský román a nominována na Man Bookerovu cenu. Komentář Aleny Ježkové: Blběnka je román, který se dočkal velkého ohlasu v mnoha zemích Evropy a doufám, že tomu tak bude i u nás. Ukazuje fantasmagorický obraz Ruska poloviny 20. století. Kulisy, ve kterých se mísí ideologické prvky, pionýři, komunistické oslavy, uměle vyvolaný strach z nukleární války a nenávist vůči Američanům, se světem ruských bájí a mýtů, dovětkem carského Ruska, který na venkově ještě pořád nepřestává prosakovat. Do tohoto světa zasadila autorka symbolický příběh němého děvčátka, které je považováno za mentálně zaostalé, současně je svým způsobem přecitlivělé a geniálníRuský venkov, pro české čtenáře ne dost objevený, je kaleidoskopem barev, pocitů, neuvěřitelných, absurdních scén, často i smutných, je to velmi dramatický román. A pro mě osobně bylo velice příjemné, že jde o knihu brilantně napsanou.

Video Komentář Aleny Ježkové
video

Komentář Aleny Ježkové

Geraldine BROOKSOVÁ / Stvořitelé a spasitelé
(Albatros, překlad Hana Zahradníková, 399 Kč)

Anotace: Příběh, inspirovaný skutečnými okolnostmi sojenými s nalezením tzv. Sarajevské hagady, zachycuje putování iluminovaného židovského rukopisu napříč pěti staletími. Objeven je v troskách válkou zničeného Sarajeva, kde se dostane do rukou mladé australské restaurátorky. Ta zcela propadne jeho kouzlu a na základě nepatrných stop, zachovaných ve staré vazbě, postupně odhaluje jeho tajemství. Komentář Aleny Ježkové: Stvořitelé a spasitelé v mnohém připomínají historické detektivky, jaké píše Dan Brown. Geraldine Brooksová také bývá občas nazývána Danem Brownem v sukních. Kniha této nositelky Pulitzerovy ceny vypráví příběh skutečně existujícího středověkého židovského rukopisu, který se znovu objevil koncem 20. století v Sarajevu. Brooksová se částečně i na základě fikce snaží dotvářet jeho minulost. Dostáváme se do středověkého Španělska, do Benátek inkviziční éry, do Vídně konce 19. století až do Sarajeva obsazeného nacisty. Každé prostředí je skvěle popsané. Ocenila bych noblesu, s jakou Brooksová dokáže vykreslit postavy a nejrůznější prostředí.

C. G. JUNG / Červená kniha
(Portál; překlad Petr Babka, Jolana Bucková, Hana Drábková, Petr Patočka; 3850 Kč) 

Anotace: Švýcarský psychoanalytik Carl Gustav Jung patří k osobnostem, na nichž se už celá desetiletí s větším či menším pochopením pasou celé hordy životopisců. O to větší událostí bylo vydání jeho zásadního a dosud nepublikovaného díla, které vrhá světlo na původ jeho psychologických teorií. Znalci Červenou knihu označují za klíč k Jungovu dílu. Rukopis ležel od smrti slavného psychoanalytika v trezoru švýcarské banky, protože Jungova rodina považovala zápisky za příliš intimní a fantastické a bála se kompromitování autorova díla. Teprve v roce 2000 se britskému historikovi lékařství podařilo domluvit se s dědici na vydání Jungova rukopisu doplněného rozsáhlým komentářem. Komentář Aleny Ježkové: Červená kniha je privátní deník, který si Jung několik let psal, ovšem v monstrózní formě středověkého foliantu vázaného v červené kůži. Také ho ilustroval, je v něm více než dvě stě Jungových maleb. Deník byl pro něho jakousi autoterapií, kterou se vyrovnával se schizoidními stavy své mysli. Kniha je nesmírně zajímavá pro každého, kdo se zajímá o psychologické aspekty v životě. Možná není příliš určena laikovi, nedá si ji zcela porozumět, nicméně je strhující si ji jen prolistovat.

Blběnka
Blběnka
Více fotek
  • Blběnka zdroj: Pulchra http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2560/255920.jpg
  • Stvořitelé a spasitelé zdroj: Albatros / Plus http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2560/255922.jpg
  • C. G. Jung / Červená kniha zdroj: Nakladatelství Portál http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2042/204169.jpg