Gloria musaealis ocenila Královský sňatek

Praha - Hlavní ceny Národní soutěže Gloria musaealis 2010 převzali dnes vpodvečer v pantheonu Národního muzea v Praze zástupci Národní galerie, Muzea umění z Olomouce a Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Český výbor Mezinárodní rady muzeí (ICOM) odměnil Muzeum hlavního města Prahy za výstavu Královský sňatek, Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310, která do Domu U kamenného zvonu v Praze přilákala od listopadu do letošního února na 36 tisíc zájemců.

Výstava k 700. výročí slavného sňatku Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského přiblížila prostředí pražského dvora prostřednictvím předmětů, sloužících pro panovnickou reprezentaci i liturgické obřady. Působivě instalována byla v dochované části gotického městského paláce na Staroměstském náměstí, který zřejmě Jan s Eliškou v prvních letech obývali.

Do devátého ročníku soutěže Gloria musaealis se podle výkonné ředitelky Asociace muzeí a galerií Anny Komárkové přihlásilo na padesát muzeí a galerií 75 projektů. V kategorii Muzejní výstava roku 2010 zvítězila Národní galerie v Praze za výstavu Karel Škréta (1610-1674). Doba a dílo, v níž tohoto umělce představila jako malíře, kreslíře, inventora grafických listů, kultivovanou a vzdělanou osobnost i jako objekt uměleckého a národního kultu. Zápůjčky z předních světových sbírek umožnily poprvé konfrontovat Škrétovy obrazy s díly, na něž malíř vědomě navazoval.

Nejlepší muzejní publikací roku byla vyhlášena kolektivní monografie Olomoucké baroko; cenu Gloria musaealis za ni získalo tamní Muzeum umění. Přehledové úvodní studie a více než šest set hesel pokrývají barokní kulturu v rozsahu od architektury, sochařství, malířství, přes kresbu a grafiku až po knižní kulturu a umělecké řemeslo.

Vítězem třetí kategorie zaměřené na Muzejní počin roku se stalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti za projekt muzea lidových pálenic, v němž představuje veřejnosti pálení ovocných destilátů jako specifický projev lidové kultury. Jedinečnou součástí expozice jsou tři desítky většinou podomácku zhotovených destilačních zařízení různého typu, velikosti i stáří, které budou v průběhu času doplňovány.

Cílem soutěže Gloria musaealis je upozornit na přínos muzeí a galerií ke zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně, ale i na špičkové výkony institucí a jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. Jejími vyhlašovateli jsou ministerstvo kultury a Asociace muzeí a galerií.

Cena Gloria musaealis se skládá z trofeje, diplomu a finančního ocenění ve výši 70 tisíc korun. Na návrh čestného výboru soutěže bylo letos uděleno i zvláštní ocenění, a to Husitskému muzeu v Táboře za stálou expozici Husité - Události, osoby, příběhy, která vznikala tři roky. Vedle stavební renovace pozdně gotické radnice, kde je instalována, šlo i o rekonstrukci a zprovoznění středověkého sklepení a archeologický průzkum.