Dům z Václaváku demolici neunikne

Praha - Ministr kultury Jiří Besser rozhodl o demolici domu na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí v Praze. Dům sám sice není památkově chráněn, je ale součástí jednoho z nejvýznamnějších prostranství Pražské památkové rezervace, památky světového kulturního dědictví UNESCO. Rozhodnutí ministra je konečné a nelze se proti němu dále odvolat. Místo historické budovy má vyrůst polyfunkční dům. S bouracími pracemi chce investor začít v listopadu letošního roku. Besserův verdikt paradoxně padl ve chvíli, kdy se na pamětihodnosti metropole přijeli podívat kontroloři UNESCO. Případu se věnovali i Reportéři ČT: Demolice na Václaváku - památkáři jdou na ruku investorovi.

Ministr se podle svého prohlášení rozhodl respektovat doporučení resortní rozkladové komise, která navrhla umožnit demolici nárožního domu čp. 1601/II, dvorní části hotelu Jalta a torza bývalé Akciové tiskárny. Uliční fasády hotelu Jalta a bývalé Akciové tiskárny zůstanou zachovány.

Ministerstvo tak nebude bránit nové výstavbě na Václavském náměstí. „Ministr zrušil předchozí rozhodnutí ministerstva kultury, které vrátilo magistrátu rozhodnutí o demolici. Takže nyní vstoupilo v platnost původní rozhodnutí magistrátu. Majitelé můžou začít okamžitě bourat,“ potvrdil Jan Kněžínek, který je pověřen vedením odboru kultury a památkové péče pražského magistrátu.

Video Rozhovor se Zdeňkem Lukešem
video

Rozhovor se Zdeňkem Lukešem

Rozhovor se Zdeňkem Lukešem

UK 26.5.2011

Reportáž Edity Horákové a Barbory Jelínkové

"Plně si samozřejmě…

… uvědomuji, o jak exponovanou, cennou a citlivou lokalitu se v tomto případě jedná. Na druhé straně ovšem stojí podobně citlivá otázka státního zásahu do práv účastníků řízení nabytých v dobré víře." /Jiří Besser/

Památkáři: Je to alarmující

S demolicí a novostavbou polyfunkčního domu dlouhodobě nesouhlasí Klub za starou Prahu. Proti se před časem postavilo i pražské oddělení Národního památkového ústavu. Podle památkářů je dům technicky nepoškozený a je možné ho užívat. V pořádku je prý i statika budovy. Rozhodnutí ministra kultury označují za nekulturní.

„Je to rozhodnutí nepochopitelné a nepamátkové. Pan ministr musel velmi dobře vědět, o čem rozhoduje, že rozhoduje o demolici historického domu, který je chráněn statutem rezervace UNESCO,“ podivuje se nad Besserovým závěrem Richard Biegel z Klubu za starou Prahu.

"Rozhodnutí…

… ministra je precedens, který je takovým způsobem alarmující, že nevím o žádném podobném." /Richard Biegel, Klub za starou Prahu/

Postup investora označuje za „typickou salámovou metodu“: „Investor zkoupí domy, z jednoho zůstane pouze fasáda, památkově chráněné torzo, a teď žádá o demolici dalšího, což znamená, že místo tří objektů tam bude jeden.“

Historik architektury: Dům je průměrný a může být nahrazen

Historik architektury Zdeněk Lukeš se domnívá, že ministr Besser se dostal do těžké situace. „Tohle vyřešit je velký problém. Investor dům vlastní a má právo s ním nakládat, jak uzná za vhodné, pokud splní všechny podmínky, které mu město dá. A k tomu v tomto případě došlo. Musíme si uvědomit, že ten dům není ani nikdy nebyl památkově chráněný jako například několik desítek domů v jeho okolí. Takže demolice možná je, a pokud splní zastavovací podmínky, které jsou velmi přísné, tak je těžko zabránit tomu, aby dům nezmizel a nebyl nahrazen jinou stavbou,“ vysvětlil Lukeš a upozornil, že to je ostatně osud velké části Václavského náměstí.

Architektonicky nejcennější byl podle Lukeše původní dům z konce 19. století. Ten byl ale několikrát přestavován, současnou podobu získal v roce 1922. „Je to stavba řekněme průměrná, určitě nepatří k nejlepším, které Václavské náměstí má,“ domnívá se historik architektury. Dodává, že projekt, jak ho on měl možnost posoudit, považuje za kvalitní a za „záruku, že tam vyroste dobrá a kvalitní architektura“.

"Musíme si uvědomit, že…

0… ten dům není ani nikdy nebyl památkově chráněný jako například několik desítek domů v jeho okolí. Takže demolice možná je, pokud investor splní podmínky, které mu město dá. Musíme se připravit na to, že i v památkové rezervaci dochází k procesům, kdy prorůstá současná architektura s tou starou a vytváří mozaiku, která je pro Prahu typická." /Zdeněk Lukeš/

Památkáři mohli podle Lukeše dávno usilovat o zapsání domu do seznamu památek, což by pak musel investor zohlednit. „Do jisté míry chápu ale i investora, který, pokud se změní statut budovy a bude dodatečně zapsána jako památka, tak se může dostat do nepříjemné situace. To je asi důvod obav pana ministra z případné mezinárodní arbitráže,“ uzavírá Lukeš.

Kanceláře a garáže ve tvaru L

Investor, kterým je firma Václavské náměstí 19 a.s., by chtěl s demolicí začít letos v listopadu, bourání by mělo podle dokumentu trvat asi 7,5 měsíce. Podle projektu, který byl zveřejněn v databázi projektů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí, má mít plánovaná novostavba ve tvaru písmene L tři podzemní a devět nadzemních podlaží.

Dvě podzemní patra budou vyhrazena pro parkování, ve čtyřech podlažích mají být obchody, ve zbytku kanceláře. V domě nebudou byty, investor to zdůvodňuje tím, že území protínají tunely metra. Proti původním záměrům musí investor podle pokynů magistrátu dodržet několik podmínek, například snížení novostavby o jedno patro. Výsledkem by měla být budova, která „bude vyhovovat modernímu ekologickému designu stejně jako požadavkům nájemců a zákazníků 21. století“.

Besser: Nechci stát vystavit riziku soudních sporů

Případ novostavby na Václavském náměstí v Praze se táhne od podzimu 2009. Investor tehdy požádal Magistrát hlavního města Prahy o vydání závazného stanoviska k demolici výše zmíněných objektů a novostavby polyfunkčního domu na jejich místě.

Magistrát loni v červnu vydal k záměru investora souhlasné stanovisko, které podmínil splněním celkem deseti připomínek. O půl roku později ministerstvo kultury ve zkráceném přezkumném řízení pravomocné závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy zrušilo bez možnosti připomínek ze strany účastníků řízení. Právě toto zkrácené přezkumné řízení doporučila rozkladová komise zrušit.

„Zkrácené přezkumné řízení je mocná zbraň, kterou je třeba používat velmi obezřetně. Nedává totiž prostor zainteresovaným subjektům podávat námitky a připomínky. Nemohou tak ani vymezit rozsah práv, která nabyli v dobré víře. Když si uvědomíme, že investor více než 6 měsíců byl v dobré víře, že rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy je platné, pak musím zkrácené přezkumné řízení ministerstva kultury hodnotit jako vážný zásah do práv účastníka,“ vysvětlil Besser.

Rozkladová komise navíc upozorňuje, že pokud by rozhodnutí ministerstva kultury ze zkráceného přezkumného řízení zůstalo v platnosti, došlo by s největší pravděpodobností k soudnímu sporu na ochranu investic, které byly rozhodnutím vážně narušeny, či dokonce zmařeny. K tomu ministr dodává: "Nehodlám vystavit tento stát dalšímu možnému riziku soudních sporů s náhradou škody zejména v případě, kdy jsem přesvědčen, že zkrácené přezkumné řízení ze strany ministerstva kultury nebylo nezbytné a nešlo o rozhodování v časové tísni."