Mistr Theodorik: deskové obrazy z kaple sv. Kříže na Karlštejně

Není hradu ani kaple jinde ve světě tak drahocenného jako kaple sv. Kříže na Karlštejně, napsal Beneš Krabice z Veitmile, jeden z kronikářů císaře Karla IV., a jeho slova se potvrzují i dnes. Část prostoru kaple sv. Kříže, kde byly uchovány korunovační klenoty a říšské relikvie, je po všech stěnách osazena deskovými obrazy, jichž bylo namalováno celkem 130 a s výjimkou jednoho se všechny zachovaly. Tento prostor je tak místem s největší koncentrací deskových obrazů na světě. Autorovo jméno je nám známo, což u středověkých malířů není příliš obvyklé. Je jím Mistr Theodorik, dvorní malíř císaře Karla IV. O detailech výzdoby kaple sv. Kříže a deskových obrazech, které má NG v Praze z Karlštejna zapůjčené, v rámci cyklu Národní galerie nikdy nezavírá pohovoří kurátor Ondřej Faktor.

Ondřej Faktor je kurátorem pro edukační činnost Sbírky starého umění Národní galerie v Praze (klášter sv. Anežky České, expozice středověkého umění v Čechách a střední Evropě). V centru jeho odborného zájmu je středověké umění, zejména pak gotické malířství - nástěnné, ale i deskové. K 650. výročí narození krále Václava IV. uspořádal přednáškový cyklus Krásný sloh, spolupracoval též na přípravách k výstavě Rožmberkové, jež v současnosti probíhá ve Valdštejnské jízdárně.

Přehled všech dílů naleznete zde.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Deskové obrazy z kaple sv. Kříže na Karlštejně
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Deskové obrazy z kaple sv. Kříže na Karlštejně

Další pokračování z cyklu Národní galerie nikdy nezavírá uvedeme v sobotu 11. června.