Petr Brandl: Simeon s Ježíškem

Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy - světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Citát z Bible přesně koresponduje s námětem obrazu slavného barokního malíře Petra Brandla Simeon s Ježíškem, jenž právem náleží mezi vrcholná díla tohoto umělce. Tento obraz je nejzajímavější z hlediska velmi osobitého malířského rukopisu. Dynamická, temperamentní reliéfní malba, jež disponuje velkými nánosy barevných past, je dílem, které stojí téměř na hranici mezi malbou a sochařstvím. O vynikajícím malíři barokního temnosvitu Petru Brandlovi a podrobnostech týkajících se jeho díla bude v rámci cyklu Národní galerie nikdy nezavírá hovořit kurátorka Sbírky starého umění NG v Praze Andrea Rousová.

Andrea Rousová je kurátorkou Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. Specializuje se na malířství 17. a 18. století v Čechách a Holandsku. Kromě stálé expozice ve Schwarzenberském paláci připravila i dvě samostatné výstavy (Petr Brandl - malíř neřestí pozemských, 2003 a Tance a slavnosti 16.-18. století, 2008).

Přehled všech dílů naleznete zde.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Simeon s Ježíškem
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Simeon s Ježíškem

Další díl z cyklu Národní galerie nikdy nezavírá, jenž připravil ve spolupráci s NG v Praze portál ČT24, uvedeme opět v neděli 19. června. Tématem bude tentokrát Velhartická archa, o které pohovoří kurátorka Helena Dáňová.