Recenze: Abeceda evropské architektury

Útvar rozvoje města pokračuje v pořádání zajímavých výstav ze světa architektury. Ta, o které dnes píšeme, je zajímavá z řady pohledů. Ten hlavní však souvisí s tím, že uměnověda, architekti, kritici i poučená veřejnost počali v průběhu osmdesátých let minulého století všeobecně (to znamená po celé tehdejší rozvinuté Evropě) přijímat poselství zdobné architektury druhé poloviny devatenáctého století, která, sama opuštěna novými trendy a do té doby funkčními střídajícími se stylovými obdobími, se inspirovala nejrůznějším způsobem v blízké i dávné minulosti a obohacovala stavby rafinovanými kolážemi prvků minulých architektonických vln a sezon, stylů i názorů.

Došlo k určitému uklidnění - do té doby naprosto nepřijatelné a z hlediska novodobého funkcionalismu a konstruktivismu až nechutné stavby, které byly považovány za úpadkové a naprosto demodé, se počaly postupně, zlehka jevit přinejmenším zábavnými a přece jen trochu zajímavými. Nasycení měst určitou jednotvárností výrazu moderní architektury vedlo k logické reakci – vzrůstu zájmu o období nedávno minulá.

Zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

A tak řada měst, která si přece jen, přes ničivou druhou světovou válku, dochovala výraz devatenáctého století, přišla pomalu opět do módy. A nemusíme chodit stranou – jedním z nejdůležitějších v této nové situaci je samozřejmě Praha se svými neponičenými čtvrtěmi, přímo hýřícími barevnými a tvarovými (a ruku v ruce s tím i významovými) orgiemi.

Vzrůstající zájem i schopnost určitého nadhledu však samozřejmě požaduje znát i slovník této doby. A právě nyní přichází UMPRUM muzeum v Praze s výstavou, která doslova takovýmto slovníkem je, lépe řečeno, představuje neuvěřitelnou zásobu vzorů a návrhů, které jsou v archivech toho muzea uloženy.

V depozitáři Uměleckoprůmyslového musea je totiž uložena tzv. Sbírka předloh pro obor architektury a uměleckého řemesla, pocházející z období založení muzea v roce 1895. Ta sloužila průmyslníkům, stavitelům, architektům i řemeslníkům a studentům uměleckých škol jako zásoba ornamentálních a tvaroslovných prvků nejrůznějších slohů a stylů evropského uměleckého vývoje, v návaznosti na to, co jsme zdůraznili v úvodu. V podstatě to byla taková dokonalá kuchařka, i když formátově a informačně trochu složitá – spíš to byl návod, jakým směrem se pustit a jak se při stavbě domu odvázat.

Ony kopírované či napodobované prvky byly pak spojovány v neuvěřitelné koláže, které činí fasády domů z citovaného období jasně čitelnou scénou, jevištěm schopností i nepochopení. V každém případě jsou pak vzniklé fasády dokladem řemeslné zručnosti a dokonalosti tehdejších tvůrců i manuálních pracovníků. Ponoříte-li se do výstavy soustředěně, určitě si vybavíte celou řadu domů, o kterých jste dodnes přemýšleli zcela jinak. Jak poznáte, vše bylo na jednu stranu jednodušší, než jste čekali, na stranu druhou však složitější i zábavnější, než čekali tvůrci předloh.

Nástup fotografie významu vzorníků zazvonil umíráčkem – avšak dnes, kdy ožívá zájem o stavby devatenáctého století, může být citovaný poklad brán nejen jako dokument, ale také jako inspirační zdroj nové tvorby. Eva Matyášová připravila obsažnou publikaci, která nás sbírkou velmi naučně provede. A pozor - instalace je vtipná a pracuje s přímými viditelnými pražskými příklady.

Abeceda evropské architektury. Ze Sbírky předloh Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Kde: Sál architektů, Staroměstská radnice, 4. patro; kdy: pondělí: 11:00—18:00, úterý až neděle: 9:00—18:00, výstava potrvá do 25. září 2011. Vstup zdarma.

Obrazová předloha ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea / Francouzská barokní grotta, 17. století
Obrazová předloha ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea / Francouzská barokní grotta, 17. století
Více fotek
  • Obrazová předloha ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea / Francouzská barokní grotta, 17. století zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2625/262454.jpg
  • Obrazová předloha ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea / Kresba dokumentující sgrafitovou dekoraci Míčovny v Královské zahradě Pražského hradu zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2625/262452.jpg
  • Obrazová předloha ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea / Detail francouzské zahradní vázy s maskaronem, určené pro Versailles zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2625/262453.jpg
  • Obrazová předloha ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea / Sloupy, pilíře a pilastry na předloze podle Hanse Vredemana de Vries zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2625/262451.jpg