Leonardovy kresby poputují na Moravu

Brno - Moravská galerie v Brně vystaví letos v prosinci originály kreseb renesančního umělce a myslitele Leonarda da Vinciho a dalších slavných umělců různých dob. Utvoří součást expozice Obrazy mysli / Mysl v obrazech, která návštěvníkům ukáže, jak umělci a vědci zobrazují lidskou mysl, případně mozek a duševní pochody. Brněnští galeristé výstavu připravili spolu s Německým muzeem hygieny v Drážďanech.

„Výstava přiblíží, jak interpretují své obrazy lidské mysli například filozofové, historici umění, psychiatři a radiologové,“ řekl ředitel Moravské galerie Marek Pokorný. Podobná ucelená expozice se podle něj dosud nikde neuskutečnila. Mimořádnou událostí je vystavení několika Leonardových náčrtků. V Česku je dosud nikdo v originálech vidět nemohl.

Příprava výstavy trvala čtyři roky. Díla zapůjčilo asi 60 světových muzeí a galerií, některá pocházejí třeba z britské královské sbírky, Tate Gallery v Londýně a dalších prestižních institucí v New Yorku, Paříži, Rotterdamu, Vídni nebo Madridu. Premiéra výstavy bude v Drážďanech, kde potrvá od 22. června do konce října. Brněnské uvedení začne 9. prosince. K dalším slavným jménům ve výstavním katalogu patří Albrecht Dürer, Lucas Cranach starší, Rembrandt van Rijn, Edvard Munch a Oskar Kokoschka. Doplní je díla českých umělců, například Jindřicha Štyrského, Toyen, Josefa Váchala a Adrieny Šimotové.

Výstava představí široké spektrum exponátů ze světa vědy

Moravská galerie musí od prosince kvůli hodnotě vystavených děl zvýšit bezpečnostní opatření v Uměleckoprůmyslovém muzeu, kde se expozice uskuteční. Například hodnota Leonardových kreseb je více než čtvrt miliardy korun. Kdyby se s kresbami bez zavinění Moravské galerie něco stalo, například je někdo ukradl, vyplatí peníze majitelům pojišťovna. Na pojistném ale galerie zaplatí pouze zlomek této částky. „Za transporty a pojištění všech věcí zaplatíme dohromady 2,5 až tři miliony korun,“ řekl Pokorný.

Výstava představí široké spektrum exponátů ze světa vědy: od středověkých medicínských traktátů a iluminovaných rukopisů přes lékařské ilustrace 19. století až po současné pokročilé biomedicínské obrazy a vizualizace. Uměleckou část utvoří výtvarné projevy různého původu, které skrytě či otevřeně zobrazují fungování lidské mysli. Jde například o renesanční portréty zachycující „hnutí mysli“ a ukázky čínské krajinomalby, které jsou jednoznačnými metaforami lidské mysli. Dále kurátoři vystaví umělecká díla modernismu a současného umění, včetně instalací, nových médií a videoartu.

Autorem výstavy je historik umění Ladislav Kesner. Věda podle něj učinila v posledních desetiletích podstatný skok v porozumění lidské mysli. „Mysl však není pouze vědecký, ale také kulturní jev, jež má v humanitních vědách a umění dlouhou tradici a hraje zde významnou roli,“ řekl Kesner. Rozvoj vědeckého poznání podle něj přináší potřebu spolupráce nejen mezi různými vědními disciplínami, ale také mezi vědou a uměním.